عنوان وظیفه: معاون بخش مالی دفتر مرکزی

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: (38)

عنوان وظیفه: معاون بخش مالی

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: ۲۰ عقرب ۱۳۹۶

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند به صفت معاون در بخش مالی خویش در دفتر مرکزی نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند تا 20 عقرب  1396سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمۀ یک ورق درخواستی به آدرس دفاتر ساحوی کمیسیون و یا دفتر مرکزی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان، رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاون مالی  از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون مالی  مستقیما به منیجر مالی کمیسیون  جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی و منیجر عملیاتی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

موقعیت: دفتر مرکزی  

گزار شدهی: به منیجر مالی دفتر مرکزی

وظایف و مسئولیت‌های عمده:

 

 • محاسبه عمومی:
 1. ووچرهای پرداخت/ تادیات عمومی را از اینکه آنها کاملا تکمیل گردیده اند مورد بررسی قرار دهد (مصرف در مقابل پیش پرداخت تادیه شده).
 2. بررسی اینکه «پرداخت/ تادیات بانکی» به درستی برای «نقل و انتقالات و چک‌ها» ثبت شده است.
 3. مساعدت در بررسی حسابات و حصول اطمينان از اينكه تمام تاديات نقدی به صورت درست تحرير و كود گذاری آن مطابق چارت حسابات و مطابق با پالیسی‌های مالی و مقررات کمیسیون مستقل حقوق بشر صورت گیرد.
 4. تهیه برگه‌های معاش دفاتر ساحوی و ولایتی و دفتر مرکزی با همکاری منابع بشری.
 5. تطبیق و تراز نمودن صورت حساب بانکی بصورت ماهوار
 • مدیریت سیستم بایگانی/ فایلینگ
 1. از اینکه تمام ووچرها و سایر اسناد مهم به درستی در فایل‌های مورد نیاز گذاشته شده اند اطمینان حاصل شود.
  • معامله و هماهنگی با تمویل کننده:
 2. به عنوان شخص ارتباطی بین کمیسیون و UNICEF در خصوص امور مالی و گزارش‌دهی انجام وظیفه می‌نماید.
 3. به پرسش‌هایی که از سوی UNICEF  طرح می‌گردد نظر به ضرورت به آنها پاسخ دهد.
  • اداری:
 4. حفط  محرميت بخش مالی و كميسيون در مجموع.
 5. ایجاد حس کار گروهی در میان سایر اعضای بخش مالی.
 6. تمرکز روی فرهنگ حقوق بشر در هنگام انجام وظایف رسمی.
 7. انجام هر وظیفه ‌ای دیگر كه توسط مدیریت امور مالی سپرده می‌شود.

شرايط اشتغال

 1. داشتن تحصیلات عالی در مقطع  لیسانس در رشته‌ای اقتصاد و یا مدیریت تجارت.
 2. داشتن 3 سال تجربه  کاری در بخش امور مالی.
 3. توانایی کافی در قسمت خواندن، نوشتن، و صحبت کردن لسان‌های دری، پشتو و انگلیسی.
 4. بلدیت به برنامه‌های کمپیوتر  (مخصوصاً به برنامه‌های Excel  و  .(Word

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کنندۀ است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان اولویت داده می‌شود.

 

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب