هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی

 

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل: (40)

عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی   

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 حوت  1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به  حیث هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 8 حوت 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با درنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف هماهنگ کننده بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی مسوول اصلی نظارت، ارزیابی از برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده و گزارش‌های کاری کمیسیون را تهیه و نشر می‌نماید. هماهنگ کننده بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی به ریاست اجراییه پاسخگو بوده و از اجرأات خود گزارش می‌دهد.

وظایف و مسؤلیت‌های کلیدی:

مواصفات، مهارت‌ها و قابلیت‌ها

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

 


بازنشر این مطلب