اعلان سی‌وچهار بست کمیشنران کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلان کاریابی

اعلان سی‌وچهار بست کمیشنران کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که در زمینه حمایت و انکشاف حقوق بشر فعالیت می‌کند. این نهاد در سال 2002 براساس توافقات کنفرانس بن و به فرمان رییس جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس با حکم ماده 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک اداره مستقل در چارچوب دولت افغانستان از پشتوانه قانونی محکم در قانون اساسی کشور برخوردار شد. ماده 58  قانون اساسی چنین تصریح نموده است: «دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید. هرشخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید.

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با فرمان شماره 16 ریاست‌جمهوری به تاریخ 22/2/ 1384 خورشیدی به تصویب رسید و این قانون وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون را با جزییات بیشتر تعیین نمود. ماده 21 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون را طی 35 فقره مشخص کرده است. نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر، نظارت از اجراأت و عملکردهای سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی ملی و بین‌المللی در کشور، نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری از جمله وظایف و صلاحیت‌های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شمار می‌رود.

رابطه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ارگان‌های مستقل اند که بر مبنای قوانین هر کدام وظایف و صلاحیت‌های مشخص خود را دارا می‌باشند. اما از آنجایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعتبار و جایگاه خوب در نزد افکار عامه برخوردار است، در ماده 31  قانون انتخابات مصوب سال 1395 خورشیدی در ترکیب کمیسیون‌های شکایتی ولایات پیش‌بینی شده است که از سه عضو کمیسیون، یک تن آنها از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مقرر می‌گردد. در ماده 31 قانون انتخابات چنین تذکر رفته است: "1) به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و جرایم مربوط به انتخابات، کمیسیون‌های ولایتی شکایات یک ماه قبل از ثبت نام کاندیدان ایجاد می‌گردد. 2) کمیسیون مندرج فقره (1) این ماده متشکل از سه عضو بوده که دو عضو آن با نظرداشت ترکیب جنسیتی (یک زن و یک مرد) از طرف کمیسیون مرکزی شکایات و یک عضو آن از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نظرداشت شرایط ذیل به پیشنهاد کمیسیون مرکزی شکایات و منظوری ریاست‌جمهور، مقرر می‌گردند.

بنابراین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور اجرای وظیفه اش در امر رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات و تطبیق ماده 31 قانون انتخابات، 34 بست اعضای کمیسیون ولایتی شکایت (کمیشنر) در 34 ولایت کشور را به رقابت آزاد گذاشته و به اعلان می‌سپارد. از تمام افراد واجد شرایط (زن و مرد) که دارای شرایط ذیل باشد، تقاضا می‌شود تا برای احراز این بست‌ها به رقابت اشتراک ورزند.

تعداد بست: 34 بست

موقعیت وظیفه: 34 ولایت

مدت دورۀ کاری: از دهم ثور الی یک ماه بعداز اعلام نتایج انتخابات

آخرین مهلت برای ارسال خلص سوانح: اول ثور 1397

 

شرایط کاندید عضویت کمیسیون‌های ولایتی شکایات:

1-    داشتن تابعیت افغانستان

2-    داشتن تحصیلات عالی حداقل لیسانس در علوم حقوقی یا فقهی

3-    داشتن اهلیت، شهرت نیک و تجربه کاری حداقل پنج سال در ادارات دولتی و غیردولتی

4-    تکمیل سن 30 سالگی

5-    عدم محکومیت به جرایم ضد بشری و جنایت

6-    عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه

 

مواصفات، مهارت‌ها و قابلیت‌ها:

1.    داشتن اعتقاد به موازین حقوق بشر و آرمان ها و ماموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2.      داشتن مهارت های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات

3.      تسلط به زبانهای ملی (دری یا پشتو) و دانستن یکی از زبانهای بین المللی ترجیحا زبان انگلیسی

4.      آشنایی با برنامه های کامپیوتر به شمول (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet)

5.      داشتن روحیه کارهای جمعی و تحمل پذیری و کار در شرایط دشوار و داشتن روحیه برای تغییر

6.      آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری

7.      آشنایی با مهارت های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان

8.      داشتن مهارت در نوشتن گزارش ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه

9.      داشتن تزکیه نفس و تعهد برای عدالت، شفافیت و حسابدهی

10.   داشتن تعهد به رعایت و احترام به موازین حقوق بشر، قانون اساسی و قانون انتخابات

 

وظایف و مسوولیت های اصلی

بر مبنای ماده 30 و بند 3 ماده 31 قانون انتخابات، کمیشنر کمیسیون شکایات ولایتی دارای مسوولیت های ذیل اند:

1. سهم گیری موثر و قانونی در رسیدگی به موارد اعتراض بر فهرست کاندیدان و رای دهندگان و شرایط و اوصاف کاندیدانی که در جریان انتخابات مطرح می شوند.

2. سهم گیری موثر و قانونی در رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی، مشروط بر اینکه شکایات مطابق احکام قانون انتخابات در زمان معینه ثبت گردیده باشد.

3. ایفای نقش موثر در صدور توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا اداره که مرتکب تخلف گردیده باشد.

4. سهم گیری قانونی و موثر در وضع جریمه های نقدی حسب احوال مطابق به احکام قانون انتخابات

5. ایفای نقش موثر و قانونی در صدور دستور در مورد شمارش مجدد آراء در مراکز رایدهی مشخص، قبل از اعلام نتایج انتخابات

6. سهم گیری موثر و قانونی در بی اعتبار شناختن اوراق رایدهی فاقد شرایط لازم مطابق احکام قانون انتخابات

7. عضو کمیسیون ولایتی شکایات که از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مقرر می شود، به رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس اجراییه این کمیسیون پاسخگو بوده و علاوه بر آنها به کمیسیون مرکزی شکایات نیز گزارش می دهد.

در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

با احترام

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان[1][1]. قانون اساسی افغانستان، ماده 58، مصوب سال 1382

 


بازنشر این مطلب