اعلان وظیفه؛ معاونیت مطبوعات دربخش آموزش دفتر ساحوی کندز

نمبرمسلسل: (48)

عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1397

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفتر ساحوی کندز به  حیث معاون مطبوعات دربخش آموزش  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 10 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی ، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

بر این اساس بست معاونیت بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً به آمر  بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

مسولیت‌های کلیدی:

 • تنظیم وتوزیع نشرات کمیسیون به ارگانها و ادارات دولتی، مراکز فرهنگی ، آموزشی وسایر مراجع به طور شفاف و متوازن و مستند، با تفکیک نوع و تعداد نشرات در کتاب ثبت و سپس وارد کردن آن در یک دیتابس/جدول منظم کمپیوتر شده.
 • اشتراک در جلسه های بخش آموزش حقوق بشر و ارتباط نزدیک با سایر بخش ها جهت ایجاد هماهنگی با بخش های پروگرامی به منظور ارسال نشرات کمیسیون برای توزیع آن از طریق همکاران بخش های پروگرامی که به ساحات تحت پوشش دفتر مربوطه به ماموریت می روند.
 • همکاری و هماهنگی با آمر بخش آموزش حقوق بشر.
 • عکس گرفتن و تهیه گزارشهای خبری از برنامه های آموزشی، بخش آموزش حقوق بشر.
 • ثبت دقیق کتابهای خریداری شده در دیتابس،حفاظت از کتاب های موجود.
 • ثبت نام مراجعین در دیتابس به تفکیک زن و مرد.
 • تهیه گزارش از فعالیت های هفته وار، ماهوار و سالانه و ارسال آن به آمریت بخش آموزش حقوق بشر.
 • تقویت و توسعه روابط فرهنگی و تبلیغی با رسانه ها و نهادهای مدنی جهت تهیه ، پخش و نشر نشرات کمیسیون .
 • همکاری در تهیه برنامه های رسانه ای با بخش آموزش حقوق بشر.
 • بلند بردن میزان همکاری رسانه های گروهی با کمیسیون.
 • ابتکار و خلاقیت در ساحه کاری و تولید برنامه های رادیویی، تلویزیونی وچاپی از طریق شناسایی و سازماندهی استعدادهای محلی و فراهم آوری مشارکت همگانی در ساحه امور فرهنگی کمیسیون.
 • بایگانی یک نسخه از نشرات، اخبار، روزنامه ها و... به ویژه نشریه های حاوی اطلاعات حقوق بشری بوده و در ارتباط با کمیسیون نگاشته شده باشند. معاونت مطبوعات موارد ذیربط به حقوق بشر را که در نشریه های بیرونی بازتاب یافته و به کمیسیون رسیده باشد، با آمر بخش آموزش حقوق بشر و رئیس دفتر شریک می نماید.
 • اتخاذ تدابیرعملی و لازم برای تبلیغات موثر در جهت فرهنگ سازی مطابق اهداف کمیسیون که به  نهادینه شدن ارزشهای حقوق بشری کمک نماید.
 • تهیه گزارش های خبری از فعالیت های آموزشی بخش آموزش جهت در ماهنامه و وبسایت کمیسیون.
 • ایجاد ارتباط نزدیک همکاری با تمامی بخشهای پروگرامی دفتر ساحوی/ولایتی کمیسیون در جهت انسجام و سازماندهی هرچه بهتر وبیشتر امورتبلیغی و بهره برداری از امکانات و فرصت ها.

تحصیل، مهارت ها و تجارب لازم:

 • داشتن درجه لیسانس از رشته های حقوق ،ژورنالیژم و ادبیات.
 • توانایی مکالمه و مکاتبه به زبانهای دری و پشتو.
 • داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری.
 • آشنایی و توانایی استفاده از وسایل سمعی و بصری و پروگرامهای کامپیوتر.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد شایسته ، حق اولویت داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.       

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

بااحترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب