کاریابی

عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها

   

  اعلان وظیفه

  شمارۀ مسلسل: 131

  عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: 1 بست


عنوان وظیفه: کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 127‌

  عنوان وظیفه: کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  تعداد موقف: ‌1 ‌بست


عنوان وظیفه: تحلیلگر حقوقی و پالیسی برای بخش حمایت از حقوق زنان

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 128

  عنوان وظیفه: تحلیلگر حقوقی و پالیسی برای بخش حمایت از حقوق زنان

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: 1 بست


عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین‌بولدک

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 126

  عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپینبولدک

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: 1 بست


اعلان داوطلبی- حفر چاه برمه‌ای به عمق 200 متر‌

   

  ریاست اجرائیه
  ریاست تدارکات

  اعلان داوطلبی: حفر چاه برمهای به عمق 200 متر
  شماره داوطلبی‌: (AIHRC/W-01/NCB/1400)

   

  شماره : ‌1‌
  مورخ 19/  1 /1400هـ.ش


‌عنوان وظیفه: فوکل‌پاینت ولایتی

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 124

  عنوان وظیفه: فوکل‌پاینت ولایتی

  موقعیت وظیفه: نورستان، پکتیکا، خوست، فراه، نیمروز، غزنی‌، بغلان و سرپل

  تعداد موقف: ‌16 بست


‌عنوان وظیفه: فوکل‌پاینت ولایتی

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 124

  عنوان وظیفه: فوکل‌پاینت ولایتی

  موقعیت وظیفه: نورستان، پکتیکا، خوست، فراه، نیمروز، غزنی‌، بغلان و سرپل

  تعداد موقف: ‌16 بست


‌عنوان وظیفه: فوکل‌پاینت ولایتی موقعیت وظیفه: نورستان، پکتیکا، خوست، فراه، نیمروز، غزنی‌، بغلان و سرپل

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 124

  عنوان وظیفه: فوکل‌پاینت ولایتی

  موقعیت وظیفه: نورستان، پکتیکا، خوست، فراه، نیمروز، غزنی‌، بغلان و سرپل

  تعداد موقف: ‌16 بست


عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ دارالانشای کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق‌ بشر

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 123

  عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ دارالانشای کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق‌ بشر

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 20 حمل 1400


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 123 )

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی مزار شریف

  تعداد موقف: " 1 " بست


عنوان شغل: مصاحبه‌کننده پروژه صدای نو برای عدالت

   

  اعلان وظیفه

  اعلام کاریابی

  تعداد موقف: ‌121‌


عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین بولدک

   

  اعلان وظیفه

  عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین‌بولدک

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: ‌1 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 23 دلو  1399


عنوان وظیفه: نماینده کمیسیون در وزارت معارف

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل:  113

  عنوان وظیفه: نماینده کمیسیون در وزارت معارف

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: بست


عنوان وظیفه: مشاور در بخش امنیت

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل:  112‌

  عنوان وظیفه: مشاور در بخش امنیت

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌1 ‌بست


عنوان وظیفه: مسئول بخش تدارکات

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل:  111

  عنوان وظیفه: مسئول بخش تدارکات

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: 1 بست


عنوان وظیفه: ریاست دفتر ولایتی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل:  110

  عنوان وظیفه: ریاست دفتر ولایتی

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان، غور و فاریاب

  تعداد موقف: 3 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 26  عقرب 1399


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 109

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 21 عقرب 1399


عنوان وظیفه: محقق

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌108‌

  عنوان وظیفه: محقق

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌2 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 24 میزان 1399