کاریابی

اعلان وظیفه‌

   

  شماره مسلسل: ‌85‌

  عنوان وظیفه: رئیس تدارکات

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌یک بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۱۷ دلو ۱۳۹۸

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ‌84 ‌

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 3  جدی 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 83‌

  عنوان وظیفه: معاون بخش نظارت و بررسی تخطی‌ها

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 3 ‌جدی 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  اشاره:

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خرسند است که به دادخواهی‌اش درباره دسترسی افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی، پاسخ مثبت داده شده است و امیدوار است که دیگر نهادها و ارگان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات خصوصی به این روند اجرای عدالت درباره جامعه افراد دارای معلولیت کشور بپیوندند.
  کمیسیون، ضمن استقبال از این اقدام ارزشمند لوی‌څارنوالی و سپاسگزاری از آن نهاد محترم به دلیل همراهی با کمیسیون در این‌باره، آگهی شغلی آن نهاد را به منظور آگاهی افراد دارای معلولیت منتشر می‌کند:

   

  اعلان کاریابی برای افراد دارای معلولیت

  لوی‌څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به منظور گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» (۳ دسامبر) به منظور افزایش دسترسی این افراد به فرصت‌های شغلی در لوی‌څارنوالی، تعداد ۱۰ بست مسلکی (څارنوال) مرکز و ولایات را فقط برای معلولان فارغ‌شده از رشته حقوق و شرعیات که ۲۴ سالگی را تمام کرده باشند، سر از تاریخ ۱۲ ماه قوس سال روان برای ۱۵ روز به رقابت آزاد می‌گذارد.
  بنابراین افراد دارای شرایط (اعم از اناث و ذکور) که توانایی پیشبرد امور بخش مسلکی را داشته باشند، می‌توانند فورم درخواست را از وبسایت لوی‌څارنوالی دانلود کنند و پس از خانه‌پری، همراه با اسناد خویش به شکل
  PDF به نشانی الکترونیک agorec913@gmail.com بفرستند، یا حضوری از آمریت استخدام، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری لوی‌څارنوالی در دارالامان دریافت و پس از خانه‌پری دوباره تحویل دهند.

  برای دریافت آگاهی بیشتر، به این شماره
  ۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰ تماس بگیرید.


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌82 ‌

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 25 ‌عقرب 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (۸۱)

  عنوان وظیفه: منیجر مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «۱» بست 

  آخرین‌ مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۲۰ میزان ۱۳۹۸

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (‌80‌)

  عنوان وظیفه: دیزاینر بخش نشرات

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین ‌مهلت برای پذیرش درخواستی: 20 میزان 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(79 )

  عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: 2 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سنبله  1398

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن کارمند که با شرایط ذکر‌شده، مطابقت داشته باشد، در دفتر ساحوی هرات به حیث ناظر سرحدی اطفال استخدام می‌کند. علاقهمندان این موقف کاری می‌توانند تا تاریخ 6 سنبله 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را روی دانلود کلیک کرده، و بعد از خانه‌پری به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال کنند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست‌کنند‌گان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه‌پری‌شدۀ خود را با خلص سوانح‌شان، ارسال کنند.


اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(78 )

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل و کندهار

  تعداد موقف: ‌2 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سنبله  1398

   اعلان وظیفه مجدد رئیس مالی

  اعلان وظیفه مجدد رئیس مالی

  نمبرمسلسل:( 77 )

  عنوان وظیفه: رئیس مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 اسد 1398

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت رئیس مالی در دفتر مرکزی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 15 اسد 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را روی دانلود کلیک نموده، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شدۀ خود را با خلص سوانح ایشان، ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی کندهار

    نمبرمسلسل: ( 75 )  

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 14 سرطان 1398


اعلان وظیفه کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 74 )

  عنوان وظیفه: اعلان کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

  موقعیت وظیفه: هشت دفترساحوی ( کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، کندز، بامیان، گردیز و جلال آباد ) شش دفتر ولایتی ( دایکندی، غور، فاریاب، بدخشان، ارزگان و هلمند)

  تعداد موقف : ۱۰ بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سرطان 1398


اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی

  ریاست اجراییه

  آمریت تهیه و تدارکات

  مورخ :        7/3/1398 ه ش                             

   

  موضوع : اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی.

  دریافت فایل شرطنامه دانلود 

   دعوت به داوطلبی


اعلان وظیفه: منیجر عملیاتی

  اعـلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (73 )

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی 

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 حمل  1398


اعلان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 70 )

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: "1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور 1398

   


اعلان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(72 )

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی مزار شریف، کندهار و دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: " 3 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور  1398

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک سه تن کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفاتر ساحوی مزار شریف، کندز و گردیز به حیث معاون بخش تعلیمات ( آموزش ) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 7 ثور 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را از طریق لینک دانلود دریافت، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شدۀ خود را که نماینده گی از خلص سوانح ایشان می کند، ارسال نمایند.


اعلان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 71 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی دایکندی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور 1398