کاریابی

عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

  اعلان وظیفه:

  نمبرمسلسل:(99 )

  عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 جوزا  1399


عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: 97‌

  عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌یک بست


عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(98)

  عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 4 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 11 جوزا  1399


عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

   

  اعلان وظیفه:

  نمبرمسلسل:(96 )

  عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: " 1 " بست


کارشناس حقوق کودک

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ‌92‌

  عنوان وظیفه: کارشناس حقوق کودک

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌1‌ بست


اعلان مجدد: رئیس دفتر ساحوی کندهار

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌۹۱

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: ‌۱ بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۱۲ ‌حوت ۱۳۹۸


اعلان وظیفه: مترجم زبان پشتو

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ۹۰‌

  عنوان وظیفه: مترجم زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌۱ بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۶ ‌حوت ۱۳۹۸


اعلان وظیفه: گزارشگر و تصویربردار


مؤلف جزوه های آموزشی معیاری مضامین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 87 )

  عنوان وظیفه: مؤلف جزوه های آموزشی معیاری مضامین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 2 " بست


اعلان وظیفه

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌86‌

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی ننگرهار

  تعداد موقف: ‌1‌ بست


اعلان وظیفه‌

   

  شماره مسلسل: ‌85‌

  عنوان وظیفه: رئیس تدارکات

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌یک بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۱۷ دلو ۱۳۹۸

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ‌84 ‌

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 3  جدی 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 83‌

  عنوان وظیفه: معاون بخش نظارت و بررسی تخطی‌ها

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 3 ‌جدی 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  اشاره:

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خرسند است که به دادخواهی‌اش درباره دسترسی افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی، پاسخ مثبت داده شده است و امیدوار است که دیگر نهادها و ارگان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات خصوصی به این روند اجرای عدالت درباره جامعه افراد دارای معلولیت کشور بپیوندند.
  کمیسیون، ضمن استقبال از این اقدام ارزشمند لوی‌څارنوالی و سپاسگزاری از آن نهاد محترم به دلیل همراهی با کمیسیون در این‌باره، آگهی شغلی آن نهاد را به منظور آگاهی افراد دارای معلولیت منتشر می‌کند:

   

  اعلان کاریابی برای افراد دارای معلولیت

  لوی‌څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به منظور گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» (۳ دسامبر) به منظور افزایش دسترسی این افراد به فرصت‌های شغلی در لوی‌څارنوالی، تعداد ۱۰ بست مسلکی (څارنوال) مرکز و ولایات را فقط برای معلولان فارغ‌شده از رشته حقوق و شرعیات که ۲۴ سالگی را تمام کرده باشند، سر از تاریخ ۱۲ ماه قوس سال روان برای ۱۵ روز به رقابت آزاد می‌گذارد.
  بنابراین افراد دارای شرایط (اعم از اناث و ذکور) که توانایی پیشبرد امور بخش مسلکی را داشته باشند، می‌توانند فورم درخواست را از وبسایت لوی‌څارنوالی دانلود کنند و پس از خانه‌پری، همراه با اسناد خویش به شکل
  PDF به نشانی الکترونیک agorec913@gmail.com بفرستند، یا حضوری از آمریت استخدام، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری لوی‌څارنوالی در دارالامان دریافت و پس از خانه‌پری دوباره تحویل دهند.

  برای دریافت آگاهی بیشتر، به این شماره
  ۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰ تماس بگیرید.


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌82 ‌

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 25 ‌عقرب 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (۸۱)

  عنوان وظیفه: منیجر مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «۱» بست 

  آخرین‌ مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۲۰ میزان ۱۳۹۸

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (‌80‌)

  عنوان وظیفه: دیزاینر بخش نشرات

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین ‌مهلت برای پذیرش درخواستی: 20 میزان 1398

   

  درباره کمیسیون: