کاریابی

عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 جوزا 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (07)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1396

   


اعلان تدارکاتی ضرورت به انجن جنراتور

  محترما :

  دفاتر ساحوی گردیز و ولایتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک پایه  انجن  جدید جنراتور با نصب ورسانیدن آن به دفتر ساحوی گردیز باورنتی یک سال ودفتر ولایتی بدخشان به یک پایه جنراتور مادل جدید با نصب ورسانیدن آن به دفتر متذکره با یک سال ورنتی که دارای مشخصات ذیل است ضرورت دارد.

   

   1: Engine Make  Perkins  English

  2 ; Power  Generator -3 –Phase  -80 KVA

  3 : Power  Generator  - 64 KW

  4 :Sound Proof


اعلان تدارکاتی ضروریات بخش فناوری و معلومات

  محترما:

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ۹ قلم اجناس ضرورت بخش فناوری ومعلوماتی  خویش که دارای مشخصات ذیل است ضرورت دارد.

   

  1:پنج پایه پرینترHP laserjet  M426  FDN

  2 : چهل پایه لپتاپ Dell  Latitude E7470

  3: یک پایه سرور DELL  PowerEdge R 710 با وندوز سرور 2012

  4: شش پایه سوچ سیسکو CATALYST 3750 48 port


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (05)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 ثور 1396


عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  نمبر مسلسل: (06)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 ثور 1396


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

  نمبرمسلسل: (04)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کابل به  حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 08 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  نمبرمسلسل: (03)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 2 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی گردیز به حیث معاون بخش (آموزش) تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

  نمبر مسلسل: (02)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 02 ثور 1396

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی گردیز به صفت معاون در بخش حمایت از حقوق زنان استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af

  سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)

  نمبر مسلسل: (01)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 2 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر گردیز به حیث آمر بخش (آموزش) تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.afاعلان تدارکات

  فورم شماره: P_01

  عنوان پروژه: اعمار تعمیر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بلخ افغانستان

  اداره تدارکات ملی به نمایندگی اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بلخ دارای نمبر تشخیصیه NPA/AIHRC/96/W-1589/NCB  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارائه نمایند. 

  وصول شرطنامه از آدرس:

  ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی 4:30 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 16 حمل1396 روز چهار شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

  تضمین آفر مبلغ (1,200,000  افغانی) یک میلیونو دو صد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

  زمان آفرگشائی: 16 حمل 6139 روز  چهارم شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر


اعلان وظیفه، معاون بخش آمبودزمن

  نمبر مسلسل (19)

  عنوان وظیفه: معاون بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی مزارشریف، گردیز، هرات، جلال آباد، کابل

  تعداد موقف: "17" بست

  تاریخ آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی 26 عقرب  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 17 تن کارمند خانم و آقا که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 26  عقرب  1395 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان وظیفه، آمر بخش آمبودزمن

  نمبرمسلسل: (18)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی گردیز، فاریاب، کابل، کندهار، غور

  تعداد موقف: "5" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 26 عقرب1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پنج تن کارمند خانم و آقا که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف می‌توانند الی تاریخ 26 عقرب 1395 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان تدارک کمپیوتر لبتاپ و ماشین فوتوکاپی

  دعوت به داوطلبی

  عنوان پروژه :  تدارک کمپیوتر لپتاپ و ماشین فوتوکاپی برای کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی ( تهیه 75 پایه کمپیوتر لپتاپ و4 پایه ماشین فوتوکاپی) که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده ؛ شرطنامه و مشخصات را به لسان دری ازویب سایت کمیسیون ،ویب سایت اداره تدارکات ملی و ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21 روز تقویمی که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد مطابق شرایط شرطنامه ، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجراء میگردد به طور رایگان بدست آرند.

  آفر های دیر رسیده و انتر نتی پذیرفته  نمیشود . تاریخ مشخص آفر گشایی بتاریخ 19عقرب 1395 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون دفتر مرکزی کمیسیون در حضورداشت داوطلبان دایر میگردد .

  تضمین آفر مبلغ  221900 افغانی نقدآ اخذ میگردد.

  از ذیل فایل های اعلان و شرطنامه را دانلود نمایید.اعلان وظیفه، ریاست دفتر

  نمبرمسلسل: (17)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی بامیان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 سنبله  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایطی ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی بامیان به حیث ریس دفتر استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 15 سنبله  1395 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی کندهار، گردیز، کابل، بدخشان، دایکندی، فاریاب و غور.

  تعداد موقف: "7" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 07 سنبله  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هفت تن کارمندی که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 07 سنبله  1395 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

   

  معرفی:


عنوان وظیفه: معاون بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی، کندهار، گردیز، کابل، بدخشان، دایکندی، فاریاب و غور.

  تعداد موقف: "7" بست

  تاریخ آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 07 سنبله  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هفت تن کارمندی که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 07 سنبله 1395 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی:

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت مهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت و انکشاف حقوق بشر و پیگیری شکایات و قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت از حقوق بشر برنامه‌های کاری خود را با استقلالیت کامل طرح و اجرا می‌نماید.