معرفی اعضای کمیسیون

محترمه شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محترمه شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پیش از این سمت معاون شورای امنیت ملی در امور صلح و حمایت از افراد ملکی را به عهده داشتند. ایشان در سالهای ( اگست 2017- اگست 2018) به صفت مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور شورا های عالی انکشاف ایفای وظیفه می نمودند و نیز اولویت بندی پروژه ها و برنامه ها در سطح عالی تصمیم گیری ها را همآهنگ می کردند. قبل از این، محترمه شهرزاد اکبر از ( سپتامبر 2014- جولای 2017) در سمت رئیس ملی جامعه باز افغانستان کار مینمودند، که این یک نهاد غیر انتفاعی بوده، و از جامعه مدنی افغانستان و رسانه ها در زمینه های ایجاد صلح، حقوق بشر و توسعه تحمل پذیری حمایت می نمود. قبل از این شهرزاد اکبر به حیث همکار و مدیر عمومی عملیاتی QARA , یک نهاد مشورتی جوانان افغانستان در کابل بود که این نهاد به همکاری خودش در سال 2010 ایجاد گردیده بود. ایشان به صفت تحلیل گر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، ژورنالست بی بی سی درافغانستان و معاون محقق در پروژه کتاب زنان دلیر مصروفیت داشته اند. در سال 2012 وی به حیث نخستین رئیس منتخب در جنبش 1400 افغانستان برگزیده شد.

شهزاد اکبر در سال (1987 ) درولایت جوزجان، افغانستان متولد گردید و در دوران رژیم طالبان برای چندین سال درپاکستان مهاجربودند. خانم شهرزاد اکبر، در سال 2011تحصیلات ماستری خود را در رشته فلسفه دانشگاه اکسفورد تکمیل نمود و قبلاً تحصیلات دوره لسانس را در رشته بشرشناسی دانشگاه سمث امریکا به پایان رسانیده بودند.

آثار علمی شهرزاد در روزنامه های ملی و بین المللی به شمول مجله نیوزویک و الجزیره و ژورنال های علمی به نشر رسیده است و نیز در رسانه های انترنتی صدای فعال را در مسائل سیاسی کشور و نسل جدید، بلند نموده اند. ایشان در سال 2017 از سوی انجمن جهانی اقتصاد به صفت رهبر جوان جهانی برگزیده شدند.

کمشنر محمد نعیم نظری

کمشنر محمد نعیم نظری، فرزند سرورخان، مسکونۀ اصلی منطقۀ درۀ ترکمن ولسوالی سرخ و پارسای ولایت پروان، در سالِ ۱۳۴۷ هجریـخورشیدی، در شهرِ کابل، چشم به جهان گشود. محمد نعیم نظری در سال ۱۳۷۵ خورشیدی، از دیپارتمنتِ ژورنالیسمِ دانشکدۀ ادبیاتِ دانشگاه بلخ، فارغ گردیده است.

نعیم نظری، در تابستانِ ۱۳۷۷ به پاکستان مهاجرت نمود و همکاریِ خویش را با مرکزِ تعاونِ افغانستان آغاز کرد و مدتِ دو سال در بخشِ مساعدتهای حقوقیِ آن مرکز، مصروفِ کار بود. بعداً، مسؤولیت مجلۀ وزینِ تعاون را عهده دار گردید و به سمتِ مدیر مسؤول مجلۀ تعاون به کارِ خویش ادامه داد.

نعیم نظری، از سالِ ۱۳۸۲هجری ـ خورشیدی بدینسو، کارگاههای آموزشی زیادی را در رابطه با دموکراسی، حقوق بشر، قانون اساسی و انتخابات، به پیش برده و از سالِ ۱۳۸۳ تا ماه سرطانِ ۱۳۸۷ هجری ـ خورشیدی، به حیث مسؤولِ نشرات و اطلاعاتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مدیرِ مسؤولِ مجلۀ انگاره ایفای وظیفه کرده است.

محمد نعیمِ نظری، به تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ خورشیدی برابر با ۲/۷/۲۰۰۸ میلادی، از سوی هیئتِ مدیرۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، به سمّتِ رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر برگزیده شد و از آن زمان تاکنون شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را به گونۀ متعهدانه و سالم رهبری و مدیریت نموده است.

با شکلگیری قانون رسانههای همگانی کشور، نعیم نظری، از سوی نهادهای جامعۀ مدنی، به عنوان نمایندۀ این نهادها در شورای عالی رسانههای افغانستان معرفی گردید.

نعیم نظری، به عنوان نمایندۀ منتخب جامعۀ مدنی افغانستان، برای یک دورهٔ کاری عضویت کمیسیون دسترسی به اطلاعات را نیز داشته است.

نظری، از جمع اشتراک کنندهگان سه لویه جرگۀ مشورتی اخیر است و در کنفرانسهای مهم بینالمللی در فرانسه، هسپانیه و توکیو نیز، به گونۀ فعال و مؤثر سهیم بوده است.

کمشنر شکرالله مشکور

کمشنر شکرالله مشکور باشنده اصلی ولایت ننگرها یک فعال مدنی است که از ۱۵ سال بدین سو در عرصه دفاع از حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری و ترویج صلح با نهادهای ملی و بینالمللی ایفای وظیفه مینماید. ایشان از میان موسس و هیئت رهبری نهادهای کلیدی مدنی به شمول شبکه مبارزه با فساد، دیدبان ضد فساد اداری، شورای هماهنگی نهادهای مدنی زون شرق، شبکه عدالتخواهی زون شرق و موسسه تحقیقاتی در امور جوانان افغانستان است. ایشان همچنان منحیث عضو مجمع عمومی حکومتداری باز (OGP)، عضو مجمع عمومی کمیته مشترک کاری جامعه مدنی (CS- JWG) و عضو مجمع عمومی مدافعان حقوق بشر در کشور بوده که از این طریق در تأسیس، تقویت و هماهنگی نهادهای متعدد مدنی در سرتاسر همکاری نموده است.

مشکور به حیث ناظر بر وضعیت حقوق بشری در تهیه پالسیها، راهبردها و قوانین با نهادهای ملی و بینالمللی همکاری نموده و برای تأمین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق بشر و مبارزه با فساد در داخل و خارج از کشور دادخواهی و تلاش نموده است. ایشان ضمن همکاری با نهادهای مدنی در سرتاسر کشور، با شورای علما و نهادهای حقوق بشری همکاری و روابط نزدیک نگهداشته و به نمایندگی از نهادهای مدنی در کنفرانسهای بینالمللی، منطقه یی و ملی اشتراک نموده است. ایشان در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ از ولایت ننگرهار بطور مستقل نامزد و در لویه جرگه مشورتی صلح نیز به نمایندگی از مردم ولایت ننگرهار اشتراک نموده است.

مشکور لیسانس از پوهنتون ننگرهار داشته، در فقه، تفسیر و حدیث بیشتر از هشت سال آموزش نموده، در بخشهای آموزش مدیران ابتدایی - متوسط و عالی، آموزش آموزگاران، لیدرشیپ، ژورنالیزم، اداره و منجمینت بطور اختصاصی آموزش دیده است. ایشان در جریان کارهای رسمی منولها و کریکولوم های آموزشی را تهیه نموده و توانسته است بیشتر از بیست تقدیر و نامه تحسین نامه را از نهادهای ملی و بینالمللی بدست آورد. ایشان به زبانهای پشتو و دری تسلط کامل داشته، به زبانهای انگلیسی و عربی بلدیت و با تکنالوجی عصری آشنایی دارد.

کمشنر سیداحسان خلیق

کمشنر سیداحسان خلیق در یک خانواده ی فرهنگی در شهر باستانی هرات متولد گردیده است.وی تحصیلات ابتدایی خویش را در لیسه ی سلطان غیاث الدین غوری هرات و تحصیلات متوسطه و لیسه را در محیط هجرت تکمیل نموده است.موصوف سند لیسانس خویش را از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و سند ماستری اش را در رشته حقوق بین الملل از پوهنتون کاتب در کابل دریافت نموده است.آقای خلیق بطور مداوم در تلاش بوده است تا از حوزه تحقیق و محیط های آکادمیک دور نشود. به همین نسبت در کنار سایر مصروفیت ها، در پوهنتون های کاردان وغالب به تدریس مضامین متفاوت حقوقی ادامه داده است. در کنار فعالیت های علمی، آقای خلیق مدت چهار سال در بخشهای عدالت انتقالی و آموزش حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دفاتر ساحوی هرات و کابل اجرای وظیفه نموده است.

علاوه بر آن، موصوف مدت ده سال نیز در بخش های مختلف وزارت کار و اموراجتماعی در سمت های گوناگون همچون ریاست دفتر مقام وزارت، مشاوریت ارشد پروژه ها، ریاست عمومی اداره مساعدتها، ریاست عمومی انکشاف، برنامه ریزی و ایجاد کار، مشاوریت حقوقی معینیت امور کار، مسوولیت پروژه ثبت و راجستر اتباع خارجی و توزیع جواز کار به آنها و ریاست تقنین حقوق کار انجام خدمت نموده اند.

ایشان در کارگاه ها، سمپوزیم ها، مکاتب تابستانی، فیلوشیپ ها و کنفرانس های ملی و بین المللی اشتراک نموده است؛ از جمله به کنفرانس های بین المللی کار در سویس، کارگاه های بانک جهانی در ایالات متحده آمریکا، کنفرانس بین المللی حمایت از حقوق اطفال در طرابلیس، کنفرانس بین المللی ایکو در تهران و ورکشاپ های مدیریتی در کوریایی جنوبی را می توان اشاره نمود.

کمشنر پوهندوی محمد ایوب یوسفزی

کمشنر پوهندوی محمد ایوب یوسفزی در سال ۱۹۶۹ در شهر کابل تولد شده و تعلیمات ابتدائیه و ثانوی را درمکتب ذکور آقاعلی شمس و لیسه حبیبیه تعقیب نموده و نسبت جنگ های داخلی در سال ۱۹۹۲ عازم مزارشریف گردیده و در آنجا در سال ۱۹۹۵ شامل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ شد که در سال ۱۹۹۸ از رشته اداری و دیپلوماسی فارغ گردیده و در کادر علمی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ پذیرفته شد.

بعد از تقریباً یک دهه خدمت در دانشگاه بلخ به خاطر ادامه تحصیلات به امریکا فرستاده شد که در سال ۲۰۱۰ ماستری خود را در رشته حقوق مقاسیوی از پوهنتون واشنگتن موفقانه تکمیل نمود. در سال ۲۰۱۴ برای ادامه تحصیلات دوره دکترا در رشته حقوق اساسی به کشورآلمان اعزام گردید که فعلاً در آخرین مراحل دوره دکترا قرار دارد.

نامبرده سمت ریاست فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون را بلخ داشته و با دفتر NRC و برنامه حاکمیت قانون دفتر GIZ منحیث مشاور حقوقی همکاری نموده است.

قابل تذکر است که در مدت بیشتر از بیست سال دوره کاری خویش بر علاوه تدریس مضامین حقوق اساسی، حقوق اساسی مقاسیوی ، حقوق بشر و روش تحقیق مقالات علمی در رابطه به حقوق اساسی و حقوق بشر و رساله های علمی تحقیقی را در زمینه مسایل مربوط به حقوق اساسی تحریر نموده است. در صد ها کنفرانس و ورکشاپ های مرتبط به حقوق اساسی و حقوق بشر منحیث اشتراک کننده ارایه کننده و یا آموزگار اشتراک نموده است.

عضویت هیچ حزب سیاسی را ندارد. اما با نهاد های جامعه مدنی و اجتماعی همکار بوده است.

کمشنر بنفشه یعقوبی

کمشنر بنفشه یعقوبی، در یک خانواده متوسط در ناحیه 2 شهر کابل متولد گردید. نظر به شرایط ناگوار کشور مجبور به ترک وطن و مهاجرت به پاکستان و ایران گردیدند.

خانم بنفشه یعقوبی دوره مکتب را در مجتمع نابینایان نرجس تکمیل و لسانسش را در رشته ادبیات و زبان پارسی از دانشگاه الزهرا تهران اخذ نمودند.

با بازگشت به افغانستان در سال 2007، در پروژه های مختلف تعلیمی، به همکاری با نهاد هایی همچون وزارت معارف، جمعیت افغانی هلال احمر سره میاشت و نیز به کار مطبوعاتی در نشریات گوناگون مصروف گردید و در سال 2008 نیز با تأسیس یک مؤسسه غیر دولتی، با نام راهیاب، به خدمت رسانی به گروه های مختلف معلولیت، به شمول معلولان حسی و معلولان مضاعف، اشتغال ورزید.

وی ماستری حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه پیام نور شعبه کابل و ماستری روابط بین الملل را از دانشگاه افغانستان اخذ نموده اند.

وی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی نیز تسلط دارد. وی همچنین جزو اشتراک کنندگان IVLP برنامه مورد حمایت وزارت خارجه امریکا نیز بوده است.

ضمنا ایشان بیش از یک سال به حیث څارنوال، در اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان خدمت نمودند، فعلا به حیث کمشنر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معرفی گردیده اند.

کمشنر راضیه صیاد

کمشنر راضیه صیاد یک فعال و مدافع حقوق بشر است که در طی ۱۱ سال گذشته در زمینه حمایت و انکشاف حقوق بشر در نهاد های ملی و بین المللی فعالیت نموده است. وی مدت دو سال را با شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و برنامه اصلاحات عدلی و قضائی (USAID) مصروف کار بوده، بیشتر از هفت سال با اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه در چارچوب پروژه عدالت و حقوق بشر (UNDP) و از دو سال به این طرف به حیث مشاور حقوقی وزارت امور زنان و رئیس بخش ظرفیت پروری در زمینه قوانین برنامه حمایت سکتور عدلی افغانستان- ریاست بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قوانین- وزارت خارجه ایالات متحده امریکا ایفای وظیفه نموده است. مهمترین دستاورد های خانم صیاد در زمینه حقوق بشر انکشاف شاخص های حقوق بشر، تدوین پلان عمل سفارشات میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میکانیزم نظارت از تطبیق تعهدات بین المللی دولت افغانستان و عضویت در کمیته های تخنیکی تهیه گزارش های ملی حقوق بشری دولت افغانستان میباشد.

خانم صیاد دارای سند لیسانس از رشته حقوق و علوم سیاسی و ماستری پالیسی و اداره عامه از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل است.

کمشنر اسدالله یوسفی

کمشنر اسدالله یوسفی فرزند حسن رضا در قریه خشک آب ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک در سال 1358 چشم به جهان گشود تحصیلات ابتدایی را در زادگاه اش آغاز نمود و بعدا تحصیلات عالی خویش را در حوزه علمیه و لسانس معارف اسلامی (دینی عربی) دانشگاه پیام نور شعبه کابل ادامه داد.
وی یکی از علمای جید کشور بوده ایشان به حیث ملا امام مسجد اتفاق شهر کابل به مدت هفده سال ایفای وظیفه نموده اند همچنان در مدارس دینی و حوزه علمیه کابل به عنوان مدرس می باشد، ایشان بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معرفی گردیدند.

کمشنر شبنم صالحی

کمیشنر شبنم صالحی فرزند مرحوم جنرال فیض الله صالحی در سال ۱۳۶۸ خورشیدی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی چشم به جهان گشود. تحصیلات متوسطه و لیسه خود را در لیسه عالی مریم شهر کابل تکمیل نموده است. ایشان سند لیسانس خویش را از پوهنځي حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و سند ماستری اش را در رشته مدیریت عامه و پالیسی از برنامه ماستری مشترک پوهنتون کابل و پوهنتون ماساچوست ایالات متحده امریکا بدست آورده اند.

محترمه صالحی در مورد حقوق بشر، جندر، حکومتداری خوب، پالیسی سازی، روش تحقیق، رهبری، اداره عامه و مدیریت سرتفیکیت های با اعتبار بین المللی را بدست آورده اند.

ایشان از سال ۱۳۹۱ خورشیدی در پوهنځي پالیسی و اداره عامه پوهنتون کابل به صفت استاد ایفای وظیفه مینماید و در عین زمان در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در بخش های حقوق بشر، حقوق زنان، پالیسی، اداره عامه، حکومت داری خوب و تحقیق تدریس نموده است.

شبنم صالحی در موضوعات حقوق بشر و جامعه مدنی اضافه تر از ۱۵ سال تجربه کاری دارد. ایشان در بخش پالیسی سازی جوانان، زنان و اطفال فعالیت های برازنده را انجام داده و در نقاط مختلف کشور در مورد حقوق و آزادیهای اساسی اتباع با مردم، مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی هماهنگی و همکاری مؤثری داشتند.

شبنم صالحی در مورد توسعه سازمانی کتاب با اعتبار و علمی را تالیف نموده و همچنان در موضوعات حقوق بشر، حقوق اساسی اتباع و حقوق زنان نوشته های علمی، تحقیقات و بررسی های همه جانبه نموده است. ایشان در کنفرانسهای متعدد علمی و تحقیقی منطقوی و بین المللی اشتراک نمود است.

محترمه صالحی چنین یک افغانستان را میخواهد که در آن حقوق تمام اتباع محفوظ باشند، تمام افغانها به فرصت های مساوی دسترسی داشته باشند و هر افغان بدون تبعیض بسوی آينده روشن گامهای برجسته را بردارند.

داکتر سیما سمر

کمشنر داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک زن شناخته شده و یک مدافع و فعال حقوق بشر در مجامع ملی و بین المللی می باشد. داکتر سمر در سال 1994، به دریافت جوایز مختلف بین المللی در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی ، و زنان برای صلح نائل شد. داکتر سمر به عنوان اولین معاون رئیس دولت موقت و وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان خدمت نمود. قبل از اشغال مقام ریاست کمیسیون، او به عنوان معاون رئیس لویه جرگه اضطراری انتخاب شد. او توسط آقای کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان تعین شد.

داکتر ثریا صبح رنگ

کمیشنر داکتر ثریا رحیم صبحرنگ یک فعال و مدافع شناخته شده حقوق بشری زنان است. او قبل از پیوستن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، معاون فنی و سیاسی وزیر وزارت امور زنان بود. در سال 2005، او به عنوان مشاور بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منصوب شد، که بعدا، در ماه دسمبر سال 2006 او به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعین گردید. داکتر صبح رنگ در چندین کنفرانس ملی و بینالمللی شرکت نموده است. موصوف جایزۀ بینالمللی مدافعان حقوق بشر در معرض خطر را از سازمان بینالمللی فرانت لاین در سال ۱۳۸۹ بدست آورد.

احمد ضیا لنگری

کمیشنر احمد ضیا لنگری، به عنوان فعال حقوق بشر از سال 1991 به این سو مشغول انجام فعالیتهای حقوق بشری بوده است. او در مواقف ارشد سازمانهای غیر دولتی ملی و بینالمللی در عرصههای ارتقای سطح آگاهی و برنامههای حقوق بشری کار نموده است. او در انجمنهای ملی و منطقهای حضور فعال داشته است. به عنوان یک فعال و مدافع شناخته شده حقوق بشر، آقای لنگری قبل از پیوستن به کمیسیون در مواقف ارشد با CCA که یک سازمان غیردولتی افغانستان بوده و برای حمایت و ترویج حقوق بشر فعالیت دارد، کار میکرد.

ستر جنرال ایوب اصیل

کمیشنر ستر جنرال ایوب اصیل تحصیلات اش را به سویه ماستری در رشته قانون در قاهره به پایان رسانیده، اداره عدالت جنائی را در جاپان آموخته، از انستیتوت حقوق بشر در شهر شتراسبورگ فرانسه فارغ گردیده، در رشته ژونالیزم پیشرفته در امریکا و در کورس مطالعات استراتژیک در شهر کیل آلمان تحصیل کرده است.

مولوی عبدالرحمن هوتک

کمیشنر مولوی عبدالرحمن (هوتک) متولد سال۱۹۷۱است. تعلیمات خود را در اسلامیات (فقه وقانون، فلسفه وعقیده) تا درجه دکترا در مدارس و پوهنتونهای پاکستان په پایان رسانیده، از سال ۱۳۷۴ به این طرف درساحات مختلف مطبوعات، تعلیم و تربیه، و بحیث استاد پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است، در لویه جرگه اضطراری و جرگه امن نماینده مردم زابل بود، از بدو تآسیس شورای علماء یک عضو فعال آن شورا بوده، و از سال ۱۳۸۵ به این طرف بحیث مشاور امور دینی وزارت معارف، و نیز عضو کمیسیون انکشاف نصاب تعلیمی ایفای وظیفه نموده، چندین جلد کتاب شامل نصاب را تآلیف و ویرایش نموده وعلاوه بر آن تالیفات مختلف دارد.

حوا علم نورستانی

کمشنرحوا علم نورستانی، مدت 28 سال در پستهای مختلف دولتی تا درجة مافوق رتبه خدمت کرده است. او در سال 1366 از رشتۀ ژورنالیسم فراغت یافته و آخِرین وظیفۀ نورستانی ریاست نشرات وزارت امور زنان بوده است. خانم نورستانی در دورۀ پانزدهم پارلمان حضور داشته، همچنین عضو شورای عالی صلح افغانستان نیز بوده است. مضاف بر این، گویندۀ تلویزیون ملی وقت بوده و در جرگههایی که در سالهای مختلف برگزار شده عضویت داشته است. اکنون درحال تحصیل در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میباشد. نورستانی، متأهل و دارای پنج فرزند؛ چهار دختر و یک پسر است. در مجموع او بیشتر در عرصۀ مطبوعات و حمایت از حقوق زنان فعالیت داشته است.

قدریه یزدان‌پرست

کمیشنر قدریه یزدانپرست در سال 1369هـ. ش از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل با درجه عالی فراغت یافته و شامل کادر علمی این دانشکده شد. در سال 1371 خانم یزدانپرست به حیث رییس مؤسسه عالی نسوان و با تسلط طالبان بر شهر کابل وی در شهر مزارشریف نیز به حیث رییس مؤسسه عالی نسوان و همزمان سمت ریاست شورای مشورتی دانشگاه بلخ و استادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی آن دانشگاه را نیز دارا بوده است وی جریده ارشادالنسوان را به عنوان نخستین داعیهدار حقوق و آزادیهای زنان افغانستان با نگاه و برداشت نوین، مجدداً به چاپ رسانید و همچنان مبتکر ایجاد کانون فرهنگی رابعه بلخی میباشد. خانم یزدانپرست در پستهای رییس کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولیسی جرگه نیز فعالیت نموده است.

محمدموسی محمودی

محمدموسی محمودی رئیس امور اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک فعال حقوق بشری و متخصص امور اداره عامه و روابط بینالمللی است که در ده سال گذشته در عرصه حمایت و انکشاف حقوق بشر، و توسعه دموکراسی و جامعه مدنی فعالیت نموده است. پیش از این ،محمد موسی محمودی به حیث رئیس دفتر ساحوی بامیان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و معاون دفتر انستیتیوت دموکراتیک ملی در امور بینالمللی ایفای وظیفه نموده و مصدر خدمت به مردم کشور گردیده است. محمدموسی محمودی به عنوان رئیس امور اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به انکشاف برنامه ستراتیژیک و عمل چهار ساله کمیسیون پرداخته و برنامههای این اداره را بر اساس برنامه ریزی مبتنی بر نتیجه عیار نموده است. تحت ریاست محمدموسی محمودی گزارشها و تحقیقات کمیسیون منظمتر و حرفهیی تر شده و به صورت گسترده آن مورد دسترسی همهگان قرار میگیرد.

محمدموسی محمودی با تنظیم و تالیف چارچوب مدیریت بشری کمیسیون، رهنمود اساسی و بنیاد محکم را برای مدیریت منابع بشری کمیسیون ایجاد نمود. او همچنان توانست تا اساسات بودیجه مبتنی بر نتیجه را در کمیسیون پایه گذاری و بهبود اساسی را در راستای فراهم آوری و مصارف مالی به میان آورد. بر اثر سعی و تلاش او نظارت و ارزیابی برنامهها و مصارف کمیسیون به صورت سیستماتیک تنظیم شده و نظام موثر گذارشدهی در کمیسیون به میان آمده است. بر اثر اهتمام او، شفافیت در امور برنامه و مصارف کمیسیون بهبود قابل ملاحظه یافته و هزینهها و بودیجههای کمیسیون پیش از مصرف و بعد از آن بعد از تفتیش مالی مستقل به سمع و اختیار عامه گذاشته شده و مورد دسترس میباشد.

محمدموسی محمودی دارای تالیفات و مقالات در عرصه حمایت و انکشاف حقوق بشر، رهبری، اصلاحات سکتور عامه و روابط بینالمللی میباشد که بعضی از آنها به چاپ رسیده و اکثر آن در کنفرانسهای بینالمللی ارایه گردیده اند. او همچنان تجارب زیاد و فوق العاده را در زمینه سهمگیری و اشتراک در محافل بینالمللی و کنفرانسهای بینالمللی به عنوان سخنران و ارایه کننده موضوعات دارا میباشد.

محمدموسی محمودی دو سند ماستری از پوهنتون سیراکیوس ایالات متحده آمریکا به دست دارد. او فارغ التحصیل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میباشد.

احمد فهیم حکیم (کمیشنر دور اول و دوم)

کمیشنر فهیم حکیم یک مدافع شایسته اجتماعی، در عرصه توسعه و حقوق بشر می باشد. او دارای 20 سال تجربه کاری در عرصه اعمار صلح و مدافعه برای توانمند سازی جامعه و حقوق بشر کار نموده است. او قبل از پیوستن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، بحیث رئیس و عضو موسسین انجمن همکاری برای صلح و همبستگی(CPAU) ایفای وظیفه مینمود. او به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه مدنی افغانستان، در کنفرانس بن در سال 2001 حضور داشت. آقای حکیم تحصیلات ماستری خود را در سال 1998 در رشته بازسازی پس از جنگ، در پوهنتون یورک کشور انگلستان تکمیل نمود. او در سال 2009 ، کمیشنر و عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی بود که چالش ها و شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را مورد رسیدگی قرار میداد.

احمدنادر نادری (کمیشنر دور اول و دوم)

کمیشنر نادر نادری در مذاکرات صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان در کنفرانس بن 2001 از جامعه مدنی افغانستان نمایندگی میکرد. آقای نادری همچنین به عنوان رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان کار می کند، او عضو هیئت مشورتی انستیتوت جامعه باز در افغانستان است. او در رابطه به سیاست و حقوق بشر در افغانستان فراوان نوشته است و یکی از اعضای هیئت ویراستاران مجله آکسفورد در موردعدالت انتقالی می باشد. او به عنوان سخنگوی مجمع بزرگ ملی (لویه جرگه) در سال 2002 ایفای وظیفه نمود. قبل از پیوستن در کمیسیون مستقل حقوق بشر او به عنوان رئیس گروه بین المللی قانون حقوق بشر (گلوبل رایت) در افغانستان کار می کرد. آقای نادری موفق به کسب چندین جایزه بین المللی شده و توسط مجله تایم در سال 2004 به عنوان قهرمان آسیایی شناخته شد. او همچنین رهبر جوان آسیایی قرن 21 در جامعه آسیا و عضو شورای بین المللی آن می باشد. انجمن جهانی اقتصادی آقای نادری را به عنوان رهبر جوان جهانی (YGL) در سال 2008 شناخت. او رشته حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه کابل تحصیل و مدرک ماستری را در امور بین الملل از پوهنتون جورج واشنگتن به دست آورده است.

بیوگرافی مختصر محمد فرید حمیدی

سابقه تحصیلی:

محمد فرید حمیدی در سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب محل به اتمام رساند. پس از آن وارد اکادمی پولیس ملی افغانستان گردید و از آنجا به حیث محصل ممتاز با درجه لیسانس از رشته حقوق جزا فارغ گردید. سپس آقای حمیدی به پوهنتون کابل راه یافت و از رشته حقوق و علوم سیاسی درجه تحصیلی لیسانس را با نمرات عالی کسب کرد. در ادامه، از دانشگاه آزاد اسلامی با درجه ماستری در رشته جرم شناسی فارغ گردید. در آخرین مورد، محمد فرید حمیدی، سال پار به دانشگاه هاروارد راه یافت تا دومین ماستری اش را از رشته مدیریت عامه به دست آورد.

این دورههای دانش طلبی و تجربهاندوزی، تاثیرات پایدار بر آینده محمد فرید حمیدی به جا گذاشت. او را با ژرفای مشکلات اجتماعی، سیاسی و حقوقی مردم آشنا کرد. در سایه مجموع شرایط اجتماعی و فرهنگی، تعهدی در او پرورش یافت که او را برای همیشه علاقمند و درگیر به مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمود. فعالیتهای مستمر وی در عرصه تحصیل، تحقق عدالت و حاکمیت قانون، فقط سرآغازی برای آیندهای سرشار از تلاش و شخصیت متعهد و دلسوز آقای حمیدی بود. تا آنجا که امروزه میتوان با نگاه گذرا به خطوط عمدۀ مندرج در کارنامه او، وسعت علایق، پهنای فکری و عمق تعهد و فعالیتهایش را دریافت. این کارنامه غنی و ثمربخش نشان از شخصیت علمی و تعهد اخلاقی وی به ارزشهای انسانی، اسلامی و ملی وطن و مردم این سرزمین دارد.

فعالیتها و کارکردها:

آقای حمیدی، در سال 2002 میلادی، به اساس فرمان رییس اداره مؤقت به صفت عضو کمیسیون انتخابات لویه جرگه اضطراری و مسؤل ۴ ولایت (قندهار، زابل، هلمند، ارزگان) تعیین گردید. در عین حال، ایشان به حیث منشی مؤقت لویه جرگه اضطراری منصوب گردید. در سال 2002 میلادی از جانب رییس اداره مؤقت به حیث عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعین گردید. آقای حمیدی در کنار این وظایف، در سال 2005 میلادی مطابق فرمان ریس جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزیده شد و برای بیشتر از یک سال در این سمت کار کرد. علاوه بر آن، آقای حمیدی به اساس فرمانهای جداگانه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان عضو کمیته گزارشدهی دولت به پیمانهای بینالمللی وکمیته تهیه گزارش مرور دورهای جهانی (Universal Periodic Review) ایفای وظیفه نموده ا ست.

آقای حمیدی ضمن انجام موفقانه وظایف و کارکردهای پیش گفته، به حیث مشاور وزارت امور جوانان ایفای وظیفه نموده است. ایشان، مطابق فرمان ریاستجمهوری اسلامی افغانستان، برای ۶ سال به عنوان رییس بورد مشورتی ریاست جمهوری برای تعیینات مقامات عالیرتبه دولت، نیز ایفای وظیفه کرده است. در سال 2014 میلادی از سوی سازمان بینالمللی، مجمع آسیا- پاسفیک به حیث سفیر منع شکنجه در افغانستان تعیین گردید.

از آقای حمیدی مقالات متعدد علمی و تحقیقی در حوزه حقوقی و سیاسی در مجلهها و نشریات معتبر به نشر رسیده است. مدرنیزاسیون در افغانستان، حاکمیت قانون، قانون و اصلاحات قضایی از عرصههای دیگری است که ایشان در مورد آن تحقیق کرده و نوشتههای خویش را به دست نشر سپرده است.

اشتراک در کنفرانسهای بینالمللی:

محمد فرید حمیدی در کنفرانسهای متعدد ملی و بینالمللی که در مورد حاکمیت قانون، انتخابات، اصلاحات عدلی و قضایی و اداره ملکی و حکومت داری خوب برگزار شده، اشتراک نموده و در این کنفرانسها با بهرهگیری از دانش پربار حقوقی خویش، به ایراد سخنرانیهای ماندگار پرداخته است.

دعوت آقای حمیدی در کنفرانسهای بینالمللی و ایراد سخنرانی در آن، نشان میدهد که ایشان توانایی علمی لازم را در حوزه حقوق و ظرفیت علمی کافی برای طرح مسائل و موضوعات بنیادی را در این حوزه علمی دارد.

وحیدالدین ارغون

کمیشنر وحیدالدین ارغون ازجمله فعالین نهادهای مدنی و حقوق بشر در ولایات شمال بوده، در طی ده سال گذشته درعرصههای نظارت، حمایت وانکشاف حقوق بشر فعالیت نموده است. پیش ازاین ارغون در موقف ارشد ریاست معارف شهر کابل مدت دو سال کارنموده، بعد به حیث آمربخش عدالت انتقالی حوزه شمالشرق و پس از آن رئیس دفتر ولایتی بدخشان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایفای وظیفه نموده است، وحیدالدین ارغون مقالات متعددی پیرامون موضوعات حقوق بشر، عدالت انتقالی، حقوق زنان، نوشته است، که بعضی از آنها به چاپ رسیده و یا در کنفرانسهای ملی ارائه گردیده است. او همچنان تجربههای خوبی در راه اندازی و گردانندهگی سیمینارها، کنفرانس و کارگاه را دارا میباشد، موصوف در مدت کاری به اخذ تقدیرنامه و تحسیننامههای زیادی از آدرس پارلمان و نهادهای مدنی نیز مفتخر گردیده است.