فراخوان مقاله برای فصلنامه حقوق بشر ـ شماره نخست

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه فعالیت‌های خود با هدف گسترش ارزش‌های حقوق بشری‌ در کشور، تصمیم دارد از آغاز سال نو میلادی (2020)، «ماهنامه‌ حقوق بشر‌» را به گونه «فصلنامه‌ حقوق بشر» منتشر کند.
با توجه به نیاز کشور به پژوهش‌ و مطالعات حقوق بشری، فصلنامه «حقوق بشر» با رویکرد علمی‌ و ‌پژوهشی، عهده‌دار پرداختن همه‌‌جانبه به مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری خواهد بود. بنا بر این، می‌کوشد با طرح مسأله‌ و مسأله‌سازی، انگیزه پژوهش در این عرصه را افزایش دهد و پرسش‌هایی تازه برانگیزد. با طرح گفتارهای حقوق بشری می‌توان به شکل‌گیری‌ ‌گفتمان حقوق بشری در کشور یاری رساند. مدیریت ‌فصلنامه حقوق بشر‌، دست همه ‌نویسندگان و پژوهشگران ‌حوزه مطالعات حقوق بشری را برای همکاری قلمی به‌گرمی می‌فشارد.
با توجه به روند مذاکرات صلح و ضرورت بررسی مفهومی آن و اهمیت نظریِ مطالعات صلح،‌ پیش‌نیازهای نظری و الزام‌های عملی برای دستیابی به آن، موضوع این شماره فصلنامه، «حقوق بشر و صلح» در نظر گرفته شده است. در این شماره می‌خواهیم‌ جایگاه حقوق بشر (مفاهیم، معیار و ارزش‌های‌ حقوق بشر) و نسبت آن را با صلح به لحاظ نظری و عملی مورد واکاوی همه‌جانبه قرار دهیم.
برای دانستن شرایط پذیرش مقاله و جزئیات دیگر، فایل پی‌دی‌اف/PDF را دریافت کنید:

بازنشر این مطلب