فراخوان مقاله برای فصلنامه حقوق بشر ـ شماره دوم

فراخوان

مقاله برای فصلنامه «حقوق بشر»

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه فعالیت‌های خود با هدف گسترش و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشری در کشور، اکنون تصمیم به انتشار دومین شماره «فصلنامه حقوق بشر» ‌دارد.

با توجه به نیاز کشور به پژوهش و مطالعات حقوق بشری در عرصه‌های مختلف، فصلنامه حقوق بشر می‌کوشد با طرح مسأله و مسأله‌سازی، انگیزه پژوهش در این عرصه‌ها را افزایش دهد و پرسش‌هایی تازه برانگیزد. با طرح گفتارهای حقوق بشری می‌توان به شکل‌گیری گفتمان حقوق بشری در کشور یاری رساند.

مدیریت فصلنامه حقوق بشر، بار دیگر دست همه پژوهشگران حوزه مطالعات حقوق بشری را برای ادامه همکاری قلمی به‌گرمی می‌فشارد.

با توجه به گسترش و بحران همه‌گیری ویروس کرونا‌ به مثابه تهدیدی جدی برای حیات و سلامت فردی و جمعی‌، نیز پیامدهای متفاوت آن در عرصه‌های گوناگون حیات بشری، ‌شماره دوم فصلنامه ‌ویژه‌نامه ‌بررسی مسأله‌ «حقوق بشر و بحران همه‌گیری کرونا» در نظر گرفته شده است. در این شماره می‌خواهیم به بررسی وضعیت حقوق بشر در بحران همه‌گیری‌ ‌ویروس‌ کرونا و اثرهای این بحران بر چگونگی‌ دستیابی انسان‌ها و شهروندان به حقوق بنیادین خود، به‌ویژه ‌حق حیات و حق سلامت، بپردازیم.

برای دانستن شرایط پذیرش مقاله و جزئیات دیگر، فایل پی‌دی‌اف را از اینجا دانلود کنید: 


بازنشر این مطلب