فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی «حقوق بشر» ـ شماره نخست

شماره نخست «فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی حقوق بشر» با موضوع «حقوق بشر و صلح»

 

هیئت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصمیم گرفت که در ادامه فعالیت‌های کمیسیون، با هدف گسترش و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشری‌ در کشور، ‌از آغاز سال نو شمسی (۱۳۹۹)، «ماهنامه‌ حقوق بشر‌» ‌به گونه «فصلنامه‌‌» منتشر شود. هدف از ‌تغییر روش و کارکرد‌ این بود ‌که فصلنامه بتواند با رویکرد علمی‌ـ‌پژوهشی ‌به نیاز کشور به پژوهش‌‌های حقوقی و مطالعات حقوق بشری پاسخ دهد.

«فصلنامه ‌حقوق بشر»‌، عهده‌دار پرداختن همه‌‌جانبه به مهم‌ترین مسأله‌ها و موضوع‌های حقوق بشری خواهد بود. بنا‌بر‌این، می‌کوشد با موضوع‌شناسی و طرح مسأله‌‌، انگیزه پژوهش در این عرصه را افزایش دهد و پرسش‌هایی تازه برانگیزد‌. کمیسیون باورمند است که با طرح گفتارهای حقوق بشری می‌توان به شکل‌گیری‌ ‌گفتمان حقوق بشری در کشور یاری رساند و زمینه‌ها و فرصت‌ها را برای دگرگونی معنایی و ارزشی‌ـ‌هنجاری جامعه به نفع پی‌ریزی جامعه‌ای حقوق بشر‌بنیاد و دموکراتیک فراهم‌تر کرد.

با توجه به ‌ادامه «مذاکرات صلح» و ضرورت بررسی مفهومی صلح، نسبت‌های صلح و حقوق بشر و‌ فراهم‌سازی پیش‌نیازهای نظری ‌‌دستیابی به آن و در‌کل ‌اهمیت نظری و عملی مطالعات صلح و حقوق بشر‌ برای کشورِ ‌درگیر منازعه و جنگ‌ ما،‌ موضوع ‌شماره نخست فصلنامه، «حقوق بشر و صلح» در نظر گرفته شد‌ تا نسبت و رابطه حقوق بشر و صلح، تأثیر دوجانبه آن‌ها و امکان و امتناع یکی بدون دیگری، به‌گونه همه‌جانبه‌تر بررسی شود.

خرسندم که فصلنامه حقوق بشر از جهان ایده و نظر به زمین واقعیت و عمل پا گذاشت و ‌‌کمیسیون، ضمن سپاس‌گزاری صمیمانه از پژوهشگران همکار این شماره، ‌دست همه ‌پژوهشگران ارجمند ‌حوزه‌ حقوق‌، به‌ویژه‌‌ حوزه حقوق بشر‌، ‌را برای همکاری قلمی به‌گرمی می‌فشارد.

در پایان از همکاران گرامی‌ام به دلیل انجام نیکوی کار فصلنامه، به گونه ویژه سپاسگزارم و برای همه آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم.

 

شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

پی‌دی‌اف شماره نخست را از این‌جا دریافت کنید:

 


بازنشر این مطلب