شماره دوم «فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی حقوق‌بشر»، ویژه‌نامه «حقوق‌بشر و بحران همه‌گیری ویروس کرونا» منتشر شد.

شماره دوم «فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی حقوق‌بشر»، ویژه‌نامه «حقوق‌بشر و بحران همه‌گیری ویروس کرونا» منتشر شد.
 
نسخه پی‌دی‌اف مجله را از اینجا دانلود کنید:

بازنشر این مطلب