دفاتر ساحوی و ولایتی

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جاده عمومی فیض محمد کاتب، دارالامان، ناحیه ششم، کابل، افغانستان.

    تلفون : 0093202500197,0093202500676

    ایمیل: aihrc@aihrc.org.af

     0093 020 2500677: فاکس


دفتر ساحوی کابل

    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جاده عمومی فیض محمد کاتب، دارالامان، ناحیه ششم، کابل، افغانستان.

    تلفون : 0093202500197

    ایمیل: aihrc@aihrc.org.af

     


دفتر ولایتی فاریاب

    آدرس دفتر ولایتی فاریاب: سرک میدان هوایی، جوار لیسه نسوان گوهرشاد بیگم، شهر میمنه، ولایت فاریاب، افغانستان

    شماره تماس: 0744968106

    ایمیل: maimana_adm@yahoo.com


دفتر ولایتی غور

    آدرس دفتر ولایتی غور: سرک میدان هوایی، جوار ریاست کار و امور اجتماعی، شهر فیروزکوه، ولایت غور، افغانستان

    شماره تماس: 0798055996

    ایمیل: ghor@aihrc.org.af


دفتر ولایتی ارزگان

    آدرس دفتر ولایتی ارزگان: شهر ترینکوت، کوچه اول حوزه امنیتی

    شماره تماس: 0798880120

    ایمیل: rostaee21@yahoo.com


دفتر ساحوی کندهار

    ناحیه ششم، سرک شهید محمدداود خان، غرب شفاخانه میرویس، شهر قندهار، افغانستان

    شماره تماس: 0790690373

    ایمیل: aihrc_k@yahoo.com


دفتر ساحوی هرات

    غرب باغ ملت، جنب مرکز جلب و جذب اردوی ملی، شهر هرات، افغانستان.

    شماره تماس: 0790690204/ 0790690206

    ایمیل: herat@aihrc.org.af


دفتر ساحوی ننگرهار

    چهارراهی صحت عامه، کوچۀ بابریان، شهر جلال آباد، افغانستان

    شماره تماس: 0790690382

    ایمیل: nangarhar@aihrc.org.af


دفتر ساحوی مزار شریف

    آدرس دفتر ساحوی مزارشریف: ناحیه اول شهرداری، گذر محمدبیک سرهنگ، ناحیه اول شهرداری مزارشریف، شهر مزارشریف، افغانستان

    شماره‌ تماس: 0750770903

    ایمیل: aihrcmzr@yahoo.com


دفتر ساحوی بامیان

    منطقه ملا غلام، جوار لیسه کارته صلح، شهر بامیان، افغانستان

    شماره تماس: 0798380816

    ایمیل: bamyan@aihrc.org.af


دفتر ساحوی گردیز

    متصل غرب میدان هوایی، شاهرا عمومی کابل گردیز، شهر گردیز، ولایت پکتیا، افغانستان

    شماره تماس: 0790690457

    ایمیل ادرس : aihrcgdz@yahoo.com


دفتر ساحوی کندز

    ناحیه پنجم، شهرک سر دوره مقابل مستوفیت، شهر کندز، ولایت کندز، افغانستان

    شماره تماس رسمی دفتر: 0790690368

    ایمیل آدرس رسمی دفتر: kunduz@aihrc.org.af


دفتر ولایتی بدخشان

    حصۀ سوم شهر جدید، ناحیه پنجم، جوار استدیوم ورزشی، شهر فیض آباد، بدخشان، افغانستان

    شماره تماس: 0790690490

    ایمیل: aihrc_bdn@yahoo.com


دفتر ولایتی دایکندی

    جنب بازار شهرک جدید نیلی، دشت، شهر نیلی، ولایت دایکندی، افغانستان

    شماره تماس: 0790690516

    ایمیل: daikundi_aihrc@yahoo.com


دفتر ولایتی هلمند

    آدرس دفتر هلمند: جاده بْست ناحیه اول کوچه اول نزدیک کلنیک وترنری، شهر لشکرگاه ولایت هلمند
    شماره تلفون دفتر: 0342000166

    ایمیل آدرس : tbarak540@gmail.com