دفاتر ساحوی و ولایتی

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جاده عمومی فیض‌محمد کاتب، دارالامان، ناحیه ششم، کابل، افغانستان.

  تلفون: 0093202500197,0093202500676

  ایمیل: aihrc@aihrc.org.af

   0093 020 2500677 :فاکس


دفتر ساحوی کابل

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جاده عمومی فیض‌محمد کاتب، دارالامان، ناحیه ششم، کابل، افغانستان.

  تلفون‌: 0093202500197

  ایمیل: aihrc@aihrc.org.af

   


دفتر ولایتی فاریاب

  آدرس دفتر ولایتی فاریاب: سرک میدان هوایی، جوار لیسه نسوان گوهرشاد بیگم، شهر میمنه، ولایت فاریاب، افغانستان

  شماره تماس: 0744968106

  ایمیل: maimana_adm@yahoo.com


دفتر ولایتی غور

  آدرس دفتر ولایتی غور: سرک میدان هوایی، جوار ریاست کار و امور اجتماعی، شهر فیروزکوه، ولایت غور، افغانستان

  شماره تماس: 0798055996

  ایمیل: ghor@aihrc.org.af


دفتر ولایتی ارزگان

  آدرس دفتر ولایتی ارزگان: شهر ترینکوت، کوچه اول حوزه امنیتی

  شماره تماس: 0798880120

  ایمیل: rostaee21@yahoo.com


دفتر ساحوی کندهار

  ناحیه ششم، سرک شهید محمدداود خان، غرب شفاخانه میرویس، شهر قندهار، افغانستان

  شماره تماس: 0302001006

  ایمیل: aihrc_k@yahoo.com


دفتر ساحوی هرات

  غرب باغ ملت، جنب مرکز جلب و جذب اردوی ملی، شهر هرات، افغانستان.

  شماره تماس: 0790690204/ 0790690206

  ایمیل: herat@aihrc.org.af


دفتر ساحوی ننگرهار

  چهارراهی صحت عامه، کوچۀ بابریان، شهر جلال آباد، افغانستان

  شماره تماس: 0790690382

  ایمیل: nangarhar@aihrc.org.af


دفتر ساحوی مزار شریف

  آدرس دفتر ساحوی مزارشریف: سرک نساجی، جوار حوزه پنجم امنیتی پولیس، مقابل فابریکه تیل کشی باختر

  شماره های تماس: 0700502665/0790690155

  ایمیل: aihrcmzr@yahoo.com


دفتر ساحوی بامیان

  منطقه ملا غلام، جوار لیسه کارته صلح، شهر بامیان، افغانستان

  شماره تماس: 0798380816

  ایمیل: bamyan@aihrc.org.af


دفتر ساحوی گردیز

  متصل غرب میدان هوایی، شاهرا عمومی کابل گردیز، شهر گردیز، ولایت پکتیا، افغانستان

  شماره تماس: 0790690457

  ایمیل ادرس : aihrcgdz@yahoo.com


دفتر ساحوی کندز

  ناحیه پنجم، شهرک سر دوره مقابل مستوفیت، شهر کندز، ولایت کندز، افغانستان

  شماره تماس رسمی دفتر: 0790690368

  ایمیل آدرس رسمی دفتر: kunduz@aihrc.org.af


دفتر ولایتی بدخشان

  حصۀ سوم شهر جدید، ناحیه پنجم، جوار استدیوم ورزشی، شهر فیض آباد، بدخشان، افغانستان

  شماره تماس: 0790690490

  ایمیل: aihrc_bdn@yahoo.com


دفتر ولایتی دایکندی

  جنب بازار شهرک جدید نیلی، دشت، شهر نیلی، ولایت دایکندی، افغانستان

  شماره تماس: 0790690516

  ایمیل: daikundi_aihrc@yahoo.com


دفتر ولایتی هلمند

  آدرس دفتر هلمند: جاده بْست ناحیه اول کوچه اول نزدیک کلنیک وترنری، شهر لشکرگاه ولایت هلمند
  شماره تلفون دفتر: 0342000166

  ایمیل آدرس : tbarak540@gmail.com