اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1054 تاریخ نشر:2014-06-24

تلفات ملكي از اثر فیرهای منسوبين پوسته امنیتی در ولسوالی پشت کوه ولايت فراه

http://www.aihrc.org.af/media/images/logo.jpg

اعلامیه مطبوعاتی

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

                            

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای امنیتی کشور مصرانه میخواهد تا حین  انجام  ماموریت ،وظایف وحرکات نظامی، قوانین نافذه کشور وقوانین  بشردوستانه بین المللی را بطور جدی رعایت نموده و در مطابقت با اعلامیه ها و اظهارات رسمی مقامات مسئول  شان،  در انجام چنین عملیات ها دقت بخرچ دهند، تا مال وجان افراد بیگناه ملکی  از مصیبت جنگ  درامان باقی بماند. مزید برآن کمیسیون استعمال نامناسب وبيش از حد قوأ ، بخصوص در محلات مسكوني کشوررا نامتناسب و غیر ضروری پنداشته ، با اصول و قوانين  بشردوستانه بین المللی درتناقض میداند .

 

    شب ۳۱جوزا بر ۱ سرطان سال جاری (۱۳۹۳)حینیکه ۳ تن  موترسایکل سوار در مربوطات  ولسوالی پشت کوه  ولایت فراه از یک پوسته مشترک نیروهای امنیتی عبور میکرد توسط  منسوبین پوسته مذکور مورد حمله قرار میگیرند که در نتیجه  ۲تن شان کشته و۱ تن دیگر شان زخمی میشوند .کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در قدم نخست برای اقارب وبازماندگان كشته شدگان صبوری و برای شخص  مجروح شفای عاجل  استدعا مینماید.

 

در فرجام ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متمنی است، تا  این حادثه از طرف ارگانهای امنیتی ، کشفی ،عدلی وقضایی کشور تحت بررسي دقيق وهمه جانبه قرارگيرد و عاملان قضیه بااین بی تفاوتی به حیات مردم ،مورد مجازات قانونی قرار گیرند .  

 

 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

1393/4/3


بازنشر این مطلب