اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1356 تاریخ نشر:2016-11-30

در مورد لت و کوب و بازداشت خودسرانه والی پیشین جوزجان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در کشور، لتوکوب و بازداشت خودسرانه احمد ایشچی والی پیشین ولایت جوزجان از جانب جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور اظهار نگرانی نموده و آن را مایه تأسف میداند. لتوکوب و بازداشت خودسرانه افراد، حاکمیت قانون را زیر سوال برده و موجب نقض حقوق بشر، میگردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مقامات ارشد حکومت وحدت ملی انتظار دارد  که نه تنها موازین حقوق بشر را احترام و قوانین نافذه کشور را رعایت نمایند، بلکه خود حامی حقوق بشر بوده و برای تحکیم حاکمیت قانون تلاش ورزند. در صورتی که مقامات ارشد دولت خود باعث نقض قوانین گردد، اعتماد مردم نسبت به نظام سلب شده و سبب ازدیاد فاصله میان مردم و حکومت میگردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان تقاضا میکند تا با اتخاذ تدابیر موثر و قانونی، جلو خودسریها و نقض حقوق بشر در کشور را بگیرد و به مردم اطمینان دهد که قانون بر تمامی افراد به شمول قدرتمندان، یکسان تطبیق میگردد.  

 

بااحترام

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کابل، مورخ 10 قوس 1395


بازنشر این مطلب