اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1287 تاریخ نشر:2018-08-26

حمله انتحاری در مقابل ریاست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت ننگرهار

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

حمله انتحاری در مقابل ریاست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت ننگرهار

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری درمقابل ریاست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت ننگرهار را که به اثر آن تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی گردیده اند را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و ازافزایش تلفات ملکی شدیدا ابراز نگرانی مینماید.

هدف قراردادن تجمعات، ادارات و افراد ملکی یک عمل غیر انسانی و غیر قانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانه بین المللی و قوانین ملی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت جدا تقاضا میکند تا اصول وقواعد بشردوستانه بین المللی را به صورت همه جانبه آن رعایت نموده و از انجام چنین حملات جدا خود داری نموده و بیشتر از این مرتکب چنین جنایات نگردیده و به حقوق بشری شهروندان کشور احترام قایل شوند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نهادهای عدلی وقضایی، ارگانهای امنیتی و کشفی جدا تقاضا مینماید تا عاملین قضیه متذکره را شناسایی ومورد پیگرد عدلی قرار داده و در تامین امنیت نهادهای انتخاباتی، تجمعات افراد از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزیده و برای قربانیان حادثه خدمات لازمی را ارائه دارند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

3 سنبله 1397


بازنشر این مطلب