اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:232 تاریخ نشر:2018-10-10

حمله انتحاری بالای کاندید ولسی جرگه ولایت هلمند

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری بالای کاندید ولسی جرگه سال 1397 ولایت هلمند را که به اثر آن نامزد ولسی جرگه محترم صالح محمد اچکزی همراه با 8 تن دیگر کشته و 11 تن دیگر زخمی گردیده اند را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش حملات بالای کمپاین‌های انتخاباتی و کاندیدان شدیدا ابراز نگرانی می‌نماید.

هدف قرار دادن نامزدان ولسی جرگه و کمپاین‌های انتخاباتی شان یک عمل غیرانسانی و غیرقانونی بوده که در مغایریت صریح با قوانین نافذه کشور و احکام دین مقدس اسلام و قواعد بشردوستانه بین‌المللی قرار دارد.

کمیسیون حمله بر اجتماعات، کمپاین‌ها، گردهمایی‌ها و کاندیدان را حمله بر ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و روندهای دموکراتیک دانسته و خواهان تأمین امنیت این روند دموکراتیک می‌باشد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان جدا می‌خواهد تا نامزدان ولسی جرگه و کمپاین‌ها و گردهمایی‌های انتخاباتی شان را هدف قرار نداده به قواعد بشردوستانه بین‌المللی احترام قایل شده وبیشتر از این مرتک چنین جنایات نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نهادهای امنیتی و دفاعی و ارگان‌های عدلی و قضایی تقاضا می‌نماید تا امنیت نامزدان ولسی جرگه را تأمین نموده و عاملین قضیه را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار دهند، همچنان برای قربانیان حادثه کمک‌های لازم بشری را ارائه نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

17 میزان  1397

 

 


بازنشر این مطلب