اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:404 تاریخ نشر:2018-11-06

اعلامیه مطبوعاتی : حمله انتحاری در ولایت میدان میدان وردک

 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

حمله انتحاری در ولایت میدان میدان وردک

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری در میدان شهر را که به اثر آن تعداد زیاد از افراد ملکی به شمول زنان واطفال کشته وزخمی گردیده اند را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش حملات انتحاری و تلفات ملکی شدیدا ابراز نگرانی مینماید.

انجام حملات انتحاری و هدف قرار دادن افراد ملکی یک عمل غیر انسانی و غیر قانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دینی، قوانین نافذه کشور و قواعد بشردوستانه بین المللی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد تا از انجام حملات انتحاری و هدف قرار دادن افراد ملکی جدا خود داری نموده، به قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و مفاد آنرا به صورت همه جانبه عملی و مرتکب چنین جنایات نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا میخواهد تا در امین امنیت شهروندان کشور از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و عاملین قضیه را شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و برای قربانیان حادثه کمک های لازم بشری را ارائه دارند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

5 عقرب 1397

 


بازنشر این مطلب