اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:368 تاریخ نشر:2018-12-05

اعلامیه مطبوعاتی در مورد تلفات ملکی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات ملکی ناشی از عملیات های شبانه و عملیات های هوایی نیروهای امنیتی و ماموریت قاطع را تقبیح نموده و از افزایش تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی و عملیات های شبانه شدیدا ابراز نگرانی مینماید.

هدف قرار داد افراد ملکی و اماکن مسکونی شان، نقض حقوق بشری شهروندان کشور بوده و در مغایریت صریح با قواعد بشردوستانه بین المللی، کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، قوانین نافذه کشور و احکام دین مقدس اسلام قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت جدا تقاضا میکند تا از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی در مقابل عملیات های نظامی استفاده ننموده و جان  و مال شهروندان کشور را به مخاطره قرار نداده به قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و بیشتر از این مرتکب چنین جرایم و نقض حقوق بشر نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و کشفی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در جریان عملیات های شبانه و حملات هوایی از دقت کامل کار گرفته تا به جان و مال شهروندان کشور تلفات و خسارات وارد نکرده، به قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و مطابق با آن عملیات های خویش را را اندازی نمایند، همچنان عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده وبرای قربانیان حادثه کمک های لازم بشری را ارائه نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

25 عقرب 1397

 


بازنشر این مطلب