اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:663 تاریخ نشر:2018-12-31

اعلامیه مطبوعاتی حمله انتحاری بر افراد ملکی در ساحه عینو مینه شهر قندهار

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری بر افراد ملکی را در ساحه عینو مینه شهر قندهار که به اثر آن تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند را محکوم نموده و از افزایش تلفات ملکی و ترور اشخاص شدیدا ابراز انگرانی مینماید.

انجام حملات انتحاری، ترور و هدف قرار دادن افراد ملکی،  یک عمل شنیع غیر انسانی و غیر قانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانه بین المللی  و قوانین نافذه کشور قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد که از انجام حملات انتحاری و ترور اشخاص خود داری نموده افراد ملکی را مورد هدف قرار ندهند، همچنان قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را احترام و مرتکب چنین جنایات نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و کشفی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در تامین امنیت جان شهروندان تلاش نموده و عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و برای قربانیان حادثه متذکره خدمات بشردوستانه را ارائه نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

6 جدی1397

 


بازنشر این مطلب