اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:887 تاریخ نشر:2019-03-06

تلفات ملکی ناشی از حمله مسلحانه بر شرکت ساختمانی ام کیو ولایت ننگرهار

16 جوزا 1381

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مسلحانه بر شرکت ساختمانی ام کیو را در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که به اثر آن 16 کارمند این شرکت کشته و 9 تن دیگر زخمی گردیده است. را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی مینمای. همچنان برای شهدا جنت برین و برای زخمیان شفای عاجل استدعا مینماید.

هدف قرار دادن شرکت های ساختمانی و نهاد های ملکی، نقض صریح حقوق بشر، قواعد بشردوستانه بین المللی، میثاق های بین المللی حقوق بشر، احکام دین مقدس اسلام و قوانین نافذه کشور میباشد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان جدا میخواهد تا نهادهای ملکی و شرکت های ساختمانی را مورد هدف قرار نداده و به قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و مرتکب چنین جنایات نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خاصتا از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جدا میخواهد تا امنیت شهروندا کشور، شرکت های ساختمانی و نهادهای ملکی را تامین نمایند. همچنان از ارگانهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی و دفاعی جدا میخواهد تا حادثه متذکره را به صورت شفاف، عادلانه، بی طرفانه و همه جانبه بررسی و تعقیب نموده، عاملین قضیه را شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و برای قربانیان کمک های لازم بشری را ارائه نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

15حوت1397

 

 


بازنشر این مطلب