اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1283 تاریخ نشر:2019-03-09

انجام حملات راکتی بر گردهمایی غرب کابل

test logo for web

16 جوزا 1381

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حملات راکتی را بر گردهمایی یاد بود از سالروز شهادت عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل را که به اثر آن تعدادی از افراد ملکی به شمول اطفال وز نان کشته و زخمی شده اند را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش چنین حملات شدیدا ابراز نگرانی مینماید. همچنان برای قربانیان حادثه صبر جمیل و برای زخمیان شفای عاجل از بارگاه ایزد متعال خواهان است.

انجام حملات راکتی بر گردهمایی ها و هدف قرار دادن اجتماعات، منازل مسکونی و اماکن عام المنفعه نقض صریح حقوق بشر بوده و در مغایریت صریح با قواعد بشر دوستانه بین المللی، قوانین نافذه کشور و احکام دین مقدس اسلام قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد که از انجام حملات راکتی بالای شهروندان کشور،گردهمایی ها، اجتماعات، و منازل مسکونی خود داری نموده، قواعد بشردوستانه بین المللی را رعایت و به صورت همه جانبه انرا عملی ساخته و مرتکب چنین جنابات نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی وکشفی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در تامین امنیت گردهمایی ها، اجتماعات و جان شهروندان کشور بیشتر از پیش سعی و تلاش نموده و عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و برای قربانیان حادثه متذکره خدمات بشردوستانه را ارائه نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

16 حوت 1397

 

 


بازنشر این مطلب