اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:931 تاریخ نشر:2019-03-23

تیر باران یک زن در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب

test logo for web

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیر باران یک خانم را در حضور داشت اعضای فامیل اش در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده،  از ترور، تیرباران و محاکمه صحرایی خانم ها در کشور شدیدا ابراز نگرانی مینماید.

تیرباران، ترور و محاکمه صحرایی بانوان و شهروندان کشور نقض صریح حقوق بشر بوده و در مغایریت صریح با میثاق های بین المللی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی، قوانین نافذه کشور و احکام دین مقدس اسلام قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد که از انجام چنین اعمال وحشیانه و جنایتکارنه جدا خود داری نموده، شهروندان خصوصا بانوان را مورد هدف قرار نداده به احکام دین مقدس اسلام، میثاق های بین المللی حقوق بشر و قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و مفاد آنرا به صورت همه جانبه عملی سازند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و کشفی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در تامین امنیت جان شهروندان تلاش نموده و عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و از وقوع چنین اقدمات جنایت کارانه را هرچه عاجل جلوگیری نمایند.

 

 


بازنشر این مطلب