اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:946 تاریخ نشر:2019-03-25

ترور عبیدالله بارکزی وکیل پارلمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان

test logo for web

16 جوزا 1381

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ترور عبیدالله بارکزی وکیل ولسی جرگه دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به شدید الفاظ محکوم نموده و از افزایش ترور و محاکمه فرا قضایی ابراز نگرانی مینماید.

ترور افراد ملکی نقض صریح حقوق بشر بوده و در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام،  میثاق های بین المللی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی و قوانین نافذه کشور قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد که از انجام چنین اعمال وحشیانه و جنایتکارنه جدا خود داری نموده، شهروندان کشور را مورد هدف قرار نداده به احکام دین مقدس اسلام، میثاق های بین المللی حقوق بشر و قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و مفاد آنرا به صورت همه جانبه عملی سازند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی وکشفی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در تامین امنیت جان شهروندان خصوصا وکلا تلاش نموده و عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و از وقوع چنین اقدمات جنایت کارانه را هرچه عاجل جلوگیری نمایند.

 

 

 


بازنشر این مطلب