اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1209 تاریخ نشر:2019-03-25

تلفات ملکی ناشی از عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی

test logo for web

16 جوزا 1381

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات ملکی ناشی از عملیات های شبانه و عملیات های هوایی نیروهای امنیتی و دفاعی در مربوطات شهر کندز و  ولسوالی گل تپه آن ولایت را نکوهش نموده و از افزایش تلفات ملکی در سال جاری شدیدا ابراز نگرانی مینماید.

هدف قرار دادن شهروندان(افراد ملکی) و منازل مسکونی شان نقض صریح حقوق بشر بوده و در مغایریت صریح با میثاق های بین المللی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی، قوانین نافذه کشور و احکام دین مقدس اسلام قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد که از افراد ملکی و منازل مسکونی شان به عنوان سپر انسانی استفاده ننموده و به حقوق بشری شهروندان و قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل و مفاد آنرا به صورت همه جانبه رعایت و عملی سازند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی و نیروهای ماموریت قاطع جدا میخواهد تا در جریان عملیات های هوایی و شبانه خویش از دقت کامل کار گرفته افراد ملکی و منازل مسکونی شان را مورد هدف قرار نداده و قواعد بشردوستانه بین المللی را به صورت همه جانبه رعایت نمایند. همچنان از ارگانهای کشفی و عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا عاملین قضایای متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار دهند.

 

 

 


بازنشر این مطلب