اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:443 تاریخ نشر:2019-09-21

پیامِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره روز جهانی صلح

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

پیامِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
درباره روز جهانی صلح

۳۰ سنبلۀ ۱۳۹۸


روز جهانی صلح خجسته باد!

روز جهانی صلح، همه‌ساله در ۲۱ سپتامبر در سراسر جهان تجلیل می‌شود. روز جهانی صلح در سال ۱۹۸۱ با قطعنامۀ ۶۷/۳۶ سازمان ملل متحد، مشخص و اعلام شد تا ابنای بشر با وجود همه اختلافات، متعهدانه در ساختن فرهنگ صلح سهیم باشند.
حفظ و توسعهٔ صلح، به عنوان عمده‌ترین آرمان سازمان ملل متحد مطرح است و احترام به حقوق بشر و رعایت آزادی‌های اساسی به عنوان مهم‌ترین وسیله برای دسترسی به صلح عادلانه و پایدار دانسته می‌شود.
مفهوم صلح، بر بنیاد حسن نیت، مدارا و احترام به حقوق و منافع متقابل دولت‌ها و ملت‌ها در چهارچوب منشور سازمان ملل متحد نیز مطرح شده است، که دربرگیرندۀ قواعد و الزامات حقوقی بین‌المللی، حقوق بشری و تفاهم و اجماع دولت‌ها به منظور نهادینه‌شدن صلح جهانی است.


با دریغ و درد، در افغانستان در شرایطی روز جهانی صلح را بزرگ می‌داریم که کشور در کام خشونت، جنگ، فقر و آوار‌گی فرو رفته است و همه‌روزه شاهدِ نقض مکرر حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی استیم.


با درنظرداشت موارد یادشده، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین جنگ جاری می‌خواهد که گام‌‌های عملی و جدی با هدف ختم خشونت و خون‌ریزی بردارند و زمینۀ تأمین صلح عادلانه و پایدار را فراهم کنند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعۀ جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه می‌خواهد که در این زمینه، دولت و مردم افغانستان را یاری کنند.
 

به امید تأمین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان!


بازنشر این مطلب