اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:719 تاریخ نشر:2019-11-12

درباره کارکرد سکرتریت ویژه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

21 عقرب 1398

درباره کارکرد سکرتریت ویژه

 

«‌سکرتریت ویژه بررسی موارد آزار و اذیت زنان»، با حکم شماره ‌۱۲۳۶ مورخ ‌1398/5/5 ریاست جمهوری، در پنجم ماه اسد سال جاری‌ در چهارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای مدت سه ماه ایجاد شد. تا این تاریخ، نُه‌ مورد شکایت به آن رسیده است که چهار قضیه از مرکز و بقیه از ولایت‌های بامیان و ننگرهار بوده است.

از این میان تحقیق‌ِ بی‌طرفانه و دقیقِ ابتدایی درباره چهار قضیه، نهایی شده است، ‌و متهمان، به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند. نیز بررسی‌‌ درباره پنج قضیه دیگر، به دلیل کافی نبودن اسناد و مدارک اثباتی و انصراف شاکی از دعوا، ‌کامل نشده است.

بر اساس یافته‌های این سکرتریت‌، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به منظور حفظ کرامت انسانی و تأمین مصونیت ‌‌روانی زنان در ادارات، ‌پیشنهادهایی دارد که در «کمپاین شانزده‌روزه منع خشونت با زن» درباره آنها آگاهی‌دهی خواهد کرد.

 


بازنشر این مطلب