اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:488 تاریخ نشر:2019-12-04

درباره لغو حکم محکمه بَدوی درباره اتهام‌ واردشده به آقای محمدزمان احمدی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
اعلامیه مطبوعاتی
13 قوس 1398
درباره لغو حکم محکمه بَدوی درباره اتهام‌ واردشده به آقای محمدزمان احمدی
 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همواره  قضیه محمدزمان احمدی را پیگیری و در این باره دادخواهی کرده است. 
کمیسیون از لغو حکم محکمه بَدوی، توسط شورای عالی ستره محکمه، استقبال می‌کند. همزمان، کمیسیون خواستار پاسخگویی نهادهای عدلی و قضایی درباره حکم‌های داده‌شده پیشین و آسیب‌های وارده بر او است و بر اساس قوانین نافذه کشور،  تقاضای اجرای عدالت درباره آقای احمدی؛ یعنی پرداخت غرامت و جبران آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده بر او و خانواده او در مدت‌زمان زندانی بودن او است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از لوی‌سارنوالی و ستره ‌محکمه، به دلیل بررسی مجدد و شفاف دوسیه متهم و اجرای عدالت درباره او، تشکر می‌کند. هم‌چنین از نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و همه کسانی که در این مورد با کمیسیون به منظور تحقق عدالت همراهی کردند، سپاسگزار است.
در فرجام تأکید می‌شود که کمیسیون به دادخواهی خود در این مورد و مواردی مانند این، هم‌چنان ادامه خواهد داد.


بازنشر این مطلب