اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:559 تاریخ نشر:2020-03-17

در پنجمین سالروز قتل فرخنده؛ کمیسیون همچنان خواستار اجرای عدالت بر عاملان است

 

در پنجمین سالروز قتل فرخنده؛
کمیسیون همچنان خواستار اجرای عدالت بر عاملان است
 
بانویی جوان به نام «فرخنده» درست پنج سال پیش ‌در‌ 28 حوت 1393 به فجیع‌ترین شیوه ممکن به قتل رسید و وجدان انسانی جامعه افغانستان و جهان را تکان داد.
این رویداد وحشیانه در مرکز پایتخت (شاه دو‌شمشیره ولی) اتفاق افتاد. شماری دست به جنایت ضد حقوق و ارزش‌های بشری زدند: آنان حق حیات فرخنده را سلب کردند و به کرامت انسانی و حق آزادی و امنیت شخصی او تجاوز کردند؛ اما سوگمندانه ‌هنوز عدالت ‌بر‌ آن‌ها اجرا نشده است. تمام افرادی که در این جنایت به گونه مستقیم سهم و نقش داشتند، باید شناسایی می‌شدند و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گرفتند. محرکان و افرادی که زمینه‌ساز این قتل فجیع شدند، آنانی که مستقیما فرخنده را شکنجه کرده و کشتند و جسدش را به جاده کشانده و سوزاندند، افسران و سربازانی که غفلت وظیفه‌ای کرده بودند، باید مطابق قانون مجازات می‌شدند. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هنگام رسیدگی به اتهام‌های متهمان، بر روند محاکمه ابتدائیه و استیناف نظارت کرده و دادخواهی‌های خود را در مورد ‌رعایت نشدن ماده 128 قانون اساسی مبنی بر علنی بودن محاکمه، نبود فامیل قربانی در نشست‌های قضایی محکمه استیناف، نبود نهادهای جامعه مدنی و تمام کسانی ‌که در تمامی مراحل محاکماتی برای تأمین عدالت در قضیه قتل فرخنده دادخواهی کرده بودند، انجام داده بود.   
نیز، کمیسیون ‌‌نگرانی‌های خود را درباره برائت گرفتن ۱۸ تن از مشمولان دوسیه در محکمه ابتدائیه و تأیید آن در فیصله محکمه استیناف با اینکه همه آنها در محل وقوع فاجعه حضور داشته بودند، ابراز کرده بود. افراد مورد نظر ‌برای نجات فرخنده همکاری نکرده بودند و از طرف دیگر به گونه‌ای در لت‌وکوب او شریک بودند و برای پولیس، هنگام کوشش‌ برای نجات جان قربانی، مزاحمت ایجاد کرده بودند. ‌کمیسیون هم‌چنین پیشنهادهای مشخص خود را به نهادهای عدلی و قضایی درباره تأمین عدالت عرضه کرده بود. 
اکنون نیز ‌کمیسیون از نهادهای عدلی و قضایی کشور مجدانه می‌خواهد که به مردم افغانستان، نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی کشور درباره مجازات افراد متهم به‌ قتل فرخنده، آنانی که زمینه‌ساز این جنایت شدند و سربازان پولیسی ‌که در جلوگیری از این فاجعه دهشتناک غفلت وظیفه‌ای کردند، توضیح ‌دهند.

 


بازنشر این مطلب