اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:606 تاریخ نشر:2020-06-12

درباره تحقیق محکمه بین‌المللی جزایی در افغانستان

اعلامیه رسانه‌ای
۲۳جوزای ۱۳۹۹
 
درباره تحقیق محکمه بین‌المللی جزایی در افغانستان 
 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیوسته از ایجاد و توسعه یک سیستم عدالت ملی مؤثر و قادر به تضمین پاسخگویی کیفری مطابق با استانداردهای بین‌المللی، حمایت کرده است و آن را امری اساسی می‌داند. از این رو کمیسیون از هر تلاش ‌عملی برای تأمین عدالت از سوی‌ دولت استقبال می‌کند. 
هم‌چنین از آن رو ‌که محکمه بین‌المللی جزایی در مورد تحقیقات و بررسی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، محکمه‌ای عالی در سطح بین‌المللی است، کمیسیون از تصمیم این نهاد برای آغاز تحقیقات درباره این‌گونه جنایات در افغانستان استقبال کرده  و آن را گامی مهم برای رسیدگی به جنایت و تأمین عدالت برای قربانیان جنگ طولانی افغانستان می‌داند. 
 
به باور کمیسیون، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به‌مثابه کشور عضو اساسنامه رم، وظیفه دارد درباره کارنامه مظنونان به ارتکاب جنایات جنگی تحقیق و به پرونده‌های مرتبط رسیدگی همه‌جانبه قانونی کند و این تحقیقات و پیگردهای قانونی باید مطابق معیارهای لازم و تعیین‌شده محکمه بین‌المللی جزایی باشد.
بنابراین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بنا بر اصل حق قربانیان برای دانستن حقیقت، دسترسی به عدالت، جبران خسارت و اقدامات مؤثر با هدف دستیابی به این حقوق، از دولت می‌خواهد که از همه اقدامات قضایی ملی و بین‌المللی که بهترین فرصت را برای اجرای عدالت فراهم کند، حمایت کند تا عدالت بر مرتکبان این جنایات اجرا شود.

بازنشر این مطلب