اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:839 تاریخ نشر:2020-09-12

درباره اشتراک فراگیر شهروندان به‌مثابه اصلی بنیادی در مذاکرات صلح

اعلامیه رسانه‌‌ای

درباره اشتراک فراگیر شهروندان به‌مثابه اصلی بنیادی در مذاکرات صلح

22 سنبله 1399

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز روند مذاکرات صلح میان‌افغانی (بین تیم‌های مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان) استقبال می‌کند و آن را فرصتی بی‌نظیر برای پایان جنگ، درد و آلام مردم رنج‌دیده افغانستان می‌داند.

کمیسیون ‌طرف‌های مذاکره‌ را ترغیب می‌کند که در مورد مجموعه‌ای از اصول برای جهت‌دهی مذاکرات صلح توافق کنند.

نخستین شاخص پیشرفت در مذاکرات صلح توافق دو طرف مذاکره در مورد اصول مشخص برگرفته از مشترکات افغان‌هاست‌ تا بر مبنای آن اعتماد کامل میان آنها ایجاد و زمینه ‌برای توافق همه‌جانبه فراهم شود. زیرا انتظار می‌رود نتیجه اصلی روند مذاکرات، ‌صلحی پایدار باشد که در نتیجه آن همه مردم افغانستان از زندگی ‌عزت‌مندانه و فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

درحالی‌که تصمیم‌گیری درباره اصول بر عهده تیم‌های مذاکره‌کننده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد می‌کند که موارد زیر در میان موضوعات دیگر ‌در نظر گرفته شود:

  • مذاکرات باید تنوع موجود در جامعه معاصر افغانستان را به رسمیت بشناسد و آن را بازتاب دهد. هم‌چنین احترام متقابل را در سراسر کشور تشویق و عزت افراد آسیب‌دیده را احیا کند و روند صلح را بر اساس درک متقابل از گذشته کشور و چشم‌انداز مشترک برای آینده‌‌ بهتر به ‌پیش ببرد.
  • خواسته‌های قربانیان و عموم مردم باید به‌عنوان رکن اصلی گفتگوها در نظر گرفته شده و به رسمیت شناخته شود‌. صدای قربانیان باید شنیده شود، به رنج‌های آن‌ها اذعان‌ و به نیازهای بشردوستانه آن‌ها رسیدگی شود.
  • حقوق اساسی بشر باید برای همه شهروندان به رسمیت شناخته‌ شده و حفظ شود. بهبود‌ و احیای مجدد، به آشتی و توسعه‌ در سطح ملی و محلی بستگی دارد. حق قربانیان به عدالت در مورد جنایات جدی و فاحش در حق غیرنظامیان‌ باید حفظ‌ و خسارت وارد‌شده بر‌ آن‌ها ‌جبران‌ شود‌. باید برای پالیسی‌ها و نهادهای فراگیر و عادلانه تلاش صورت گیرد. محافظت از جان، عزت و تمامیت جسمی غیرنظامیان نخستین گام به منظور احقاق دیگر حقوق آن‌هاست. در زمینه توافق صلح، افغانستان باید طیف وسیعی از اقدام‌ها را برای دستیابی به عدالت قربانی‌محور در نظر بگیرد.
  • با آغاز گفتگوها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اهمیت فراگیر بودن و مشارکت گسترده و معنادار مردم به‌عنوان یک اصل در روند صلح تأکید می‌کند.

در ماه جون 2020 ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چهار مکانیزم را برای افزایش شفافیت، فراگیر بودن و مؤثریت روند مذاکرات صلح پیشنهاد کرد. کمیسیون، با تأکید بر پیشنهاد‌های پیشین خود، دوباره از دولت و طالبان می‌خواهد که میکانیزم‌های پیشنهادی را تأیید کنند و در مورد روند اطمینان دهند که قربانیان مستقیماً در آن شرکت دارند، از مشروعیت عمومی بیشتری برخوردار باشد و نگرانی‌ها و آرمان‌های همه افغان‌ها در آن بازتاب می‌یابد‌.

چهار مکانیسم قربانی‌محور عبارت‌اند از:

  • قربانیان از سراسر کشور باید انتخاب شوند تا به‌صورت رو در رو با طرف‌های مذاکره‌کننده در مورد تجارب خود از منازعات صحبت کنند.
  •  کمیسیون مستقل حقوق بشر پیشنهاد می‌کند که ‌طرف‌های مذاکره‌کننده یک کمیته فرعی (جداگانه یا مشترک) را تعیین کنند تا در فواصل منظم با یک گروه مرجع متنوع متشکل از جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر که از طریق یک فرایند مشورت آزاد و منصفانه از بین اعضای جامعه مدنی انتخاب می‌شوند، ملاقات کند.
  • اعضای جامعه مدنی، سایر نهادهای مستقل و کارشناسان باید تشویق شوند که پیشنهادهای کتبی را در مورد موضوعات مشخص‌شده توسط طرف‌های مذاکره‌کننده، ارائه دهند – هم‌چنین احتمالاً دعوت از کارشناسان به منظور ارائه دیدگاه‌های خاص یا ارائه پاسخ به پرسش‌ها‌ ‌برای طرف‌های مذاکره‌کننده مفید باشد.
  • پس از پیشرفت گفتگوها، باید یک جرگه مشورتی ملی قربانیان تشکیل شود تا در مورد مسائل قربانیان، عدالت و مصالحه و آشتی صحبت کند. هم‌چنین می‌توان از این جرگه برای توضیح برخی از نتایج اولیه‌ گفتگوها و دریافت نظرها و دیدگاه‌ها استفاده کرد.

سرانجام، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهد که از روند صلح قربانی‌محور که بر اساس احترام به کرامت انسانی و حقوق بشری و شهروندی مردم افغانستان و رعایت آموزه‌های اسلامی استوار است، حمایت کند؛ از جمله از طریق پشتیبانی از اجرای مکانیزم‌های یادشده و تأمین منابع برای آن‌ها.


بازنشر این مطلب