اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:452 تاریخ نشر:2021-09-18

بیانیه در مورد وضعیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

بیانیه در مورد وضعیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

27 سنبله 1400

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به‌مثابه تنها نهاد ملی حقوق بشری در افغانستان، مأموریت دارد که از حقوق بشر در کشور حمایت و بر آن نظارت کند. این نهاد در مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته است. طبق قطعنامۀ 48/134 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1993، و هم‌چنین مطابق مفاد اصولنامۀ پاریس در مورد وضعیت نهادهای ملی حقوق بشری، کمیسیون حقوق بشر ‌نهادی مستقل است. 

هرچند کمیسیون منحل نشده است، اما از تاریخ 24 ماه اسد سال جاری تا کنون ‌نتوانسته است وظایف خویش را در قبال مردم افغانستان انجام دهد. طالبان نه‌تنها ساختمان‌های تمامی دفاتر کمیسیون را اشغال کرده‌ است، بلکه از این دفاتر برای برگزاری نشست‌های خود کار می‌گیر‌د و از دارایی‌های کمیسیون، مانند وسایط نقلیه و کمپیوترهای این نهاد نیز استفاده می‌کند. طالبان پیش از این نسبت‌به حقوق بشر بی‌توجه بوده‌ است، مانند قضایای حمله بر مدافعان حقوق بشر و نقض آشکار معیارهای بین‌المللی حقوق بشر. از همین‌رو، رهبری کمیسیون این را محتمل نمی‌داند که حکومت طالبان به مأموریت و استقلال‌ کمیسیون احترام بگذارد.

با در‌نظرداشت محدودیت‌هایی که طالبان برای کار و نقش زنان در زندگی اجتماعی وضع کرده‌ است، کمیسیون بیم ‌آن دارد که طالبان مانع حضور کارمندان زن و انجام وظایف‌شان شو‌د، به‌شمول سطوح رهبری کمیسیون. این امر غیر‌قابل قبول است. اگر کمیسیون نتواند از حقوق کارکنان زن این نهاد حمایت کند، از حقوق دیگر شهروندان افغانستان نیز نمی‌تواند حمایت کند. 

رهبری کمیسیون شدیداً در مورد ناتوانی کمیسیون در انجام وظایف این نهاد نگران است، مخصوصاً با در‌نظرداشت ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در حال حاضر، به‌شمول قضایای رخ‌داده در ولایت پنجشیر، قندهار‌ و دیگر ولایات کشور و هم‌چنین نگرانی‌ها در مورد حقوق زنان و دختران. شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوق‌شان را به آنجا ارجاع دهند، و هم‌چنین اطمینان داشته باشند که با ارجاع قضایای خود به چنین نهادی، آسیبی به آن‌ها نخواهد رسید و این قضایا توسط یک نهاد مراعی حقوق بررسی خواهد شد. ناتوانی کمیسیون در اجرای وظایف این نهاد، یکجا با نگرانی‌های برحق فعالان جامعۀ مدنی و خبرنگاران در مورد وضع محدودیت‌ها بر آزادی بیان، منجر به کاهش چشمگیر توانایی شهروندان افغانستان در زمینۀ نظارت بر حقوق آن‌ها و حمایت از این حقوق شده است. 

بنابراین، ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد مسایل یادشده، موارد ذیل ‌خاطر‌نشان می‌شود: 

الف) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های جاری یوناما و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در افغانستان، در این شرایط لازم می‌داند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ‌سازوکار مستقلی را برای نظارت بر قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.

ب) هم‌چنین این نهاد از طالبان می‌خواهد: 

1.    به ‌استقلال‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کارمندان آن و نیز تمام مدافعان حقوق بشر، که به‌طور خستگی‌ناپذیر از حقوق بشری شهروندان افغانستان دفاع کرده‌اند، احترام بگذار‌د. 

2.    زمینۀ نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر‌، به‌ویژه حقوق بشری زنان و کودکان، را در سراسر کشور فراهم کند. 

3.    با توجه به نقض گستردۀ حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، تحصیل، کار، رفت و آمد و ...، به تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان، به‌ویژه تعهد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، پایبند و ملزم بما‌ند، و 

4.    قوانین بشر‌دوستانۀ بین‌المللی را به‌گونۀ همه‌جانبه رعایت کند و بر سر راه رسیدن کمک‌ها و خدمات بشر‌دوستانه به شهروندان کشور مانع ایجاد نکند.

 

نسخه PDF را از اینجا دانلود کنید:

 


بازنشر این مطلب