اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1188 تاریخ نشر:2017-08-07

کشتن بیرحمانه افراد ملکی در ولایت سرپل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشتن بیرحمانه تعداد کثیری از افراد ملکی بهخصوص اطفال و زنان در قریه میرزا اولنگ ولایت سرپل را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش حمله بر افراد ملکی ابراز نگرانی می‌نماید.

تیرباران (کشتن) افراد ملکی یک عمل وحشیانه، شنیع، غیرانسانی و غیرقانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و قوانین ملی قرار دارد. هدف قرار دادن و کشتن بیرحمانه افراد ملکی از مصادیق جرایم جنگی به شمار رفته و عاملین آن باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت به‌طور جدی تقاضا میکند تا از هدف قرار دادن و تیرباران اشخاص ملکی جدا خود داری نموده، و به اصول وقواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی پابند بوده و بیشتر از این مرتکب جنایات جنگی نگردند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور تقاضا میکند تا عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی، مورد پیگرد عدلی قرار داده و در تامین امنیت جان شهروندان کشور از هیچ سعی وتلاش دریغ نورزیده و مصونیت شان را تضمین نمایند. 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

16 اسد 1396


بازنشر این مطلب