اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1521 تاریخ نشر:2017-10-17

عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال نموده و آن را گامی مهم در عرصه بهبود، حمایت و توسعه حقوق بشری شهروندان کشور دانسته که می‌تواند زمینه را برای اجرای تمامی تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان در عرصه حقوق بشری مهیا سازد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ارکان فرعی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود در15 مارچ 2006 بر اساس قطعنامه شماره 84/12/24 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد و جایگزین کمیسیون حقوق بشر شورای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن سازمان که در سال 1946 ایجاد شده بود؛ گردید، که این شورا داری 47 عضو می‌باشد و توزیع کرسی‌ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است: ۱۳ کرسی برای کشورهای آفریقا، ۱۳ کرسی برای کشورهای آسیا، ۶ کرسی برای کشورهای اروپای شرقی، 7 کرسی برای کشورهای اروپای غربی، 8 کرسی برای کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب. عضویت در شورای حقوق بشر منوط بر این است که کشورها به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند، ثانیا برای جلوگیری از نقض حقوق بشر به صورت همه جانبه تلاش نمایند.

شورای حقوق بشر مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر است، شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار میدهد و در این زمینه به ارائه توصیه می پردازد. شورا همچنین به ارتقا و هماهنگی موثر و جهت‌دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می‌پردازد. شوار بر اساس اصول جهان شمولی، بی‌طرفی، غیرگزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین‌المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می‌کند.

وظایف اساسی شورای حقوق بشر عبارت است از ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت‌سازی که به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می‌نماید. برای توسعه بیشتر حقوق بشر در سطح بین‌الملل عمل نموده و در این زمینه به مجمع عمومی توصیه‌هایی را ارائه می‌دهد. اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت‌ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس‌ها و اجلاس سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش گرفته و به سایر وظایف نیز می‌پردازد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است که عضویت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در شورای حقوق بشر، چالش‌های فرا راه تحقق حقوق بشر از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، جنگ و تلفات ملکی، شکنجه و بد رفتاری، فساد و ضعف حاکمیت قانون را به شکل بینادی رفع و به تمامی پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی پیرامون بهبود وضعیت حقوق بشر توجه نموده و جامه عمل پوشانیده و تضمین قوی باشد برای رعایت حقوق بشری شهروندان کشور.

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه گفتند: «عضویت در شورای حقوق بشر تضمینی است برای احترام، رعایت و اجرای هرچه بیشتر حقوق بشر در افغانستان و همچنان پاداشی است برای دست‌آوردهای یک‌ونیم دهه تلاش حقوق بشری مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان.»

کمیسیون از دولت افغانستان می‌خواهد که از این فرصت با استفاده از تجارب جهانی در زمینه احترام، رعایت، ارتقا، توسعه، حمایت و اجرای حقوق بشر به صورت بهینه استفاده نموده و تمامی تعهدات ملی بین‌امللی خویش را در این عرصه عملی ساخته و ارتقای حقوق بشر را به صورت همه جانبه آن تضمین و اقدامات عملی را روی دست گیرد.

همچنان کمیسیون از دولت افغانستان می‌خواهد که حمایت و همکاری جامعه جهانی را بخاطر بهبود وضعیت حقوق بشری شهروندان کشور جلب نموده و تمامی تعهدات که در سند کاندیداتوری خود به شواری حقوق بشر ارائه داشته به منصه اجرا گذارد.

با توجه به اینکه مسئولیت‌های دولت افغانستان پس از گرفتن عضویت در شورای حقوق بشر افزایش می‌یابد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است که دولت افغانستان بیش از پیش در راستای حمایت و رعایت حقوق بشر تلاش‌هایی را انجام دهد.

 

با احترام

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


بازنشر این مطلب