اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:2564 تاریخ نشر:2017-11-04

اعلامیه مطبوعاتی در مورد درخواست سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی برای کسب مجوز آغاز تحقیقات درباره وضعیت افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کابل سیزدهم عقرب 1396

 

سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی خانم فاتو بنسودا به روز سوم نوامبر 2017 میلادی طی بیانیه‌ای خواهان مجوز قضایی برای تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان گردید. این بیانیه و درخواست سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی برای رسیدگی به قضایای جدی نقض حقوق بشر و حقوق قربانیان امیدوار کننده بوده و می‌تواند در راستای تأمین عدالت، پاسخگویی و حسابدهی جامعه درگیر منازعه افغانستان را کمک نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی بر تأمین حقوق قربانیان و تکمیلی بودن نقش محکمه جزایی بین‌المللی را مهم شمرده و  امیدوار است که اجراأت این نهاد بین‌المللی همانگونه که در متن بیانیه تذکر رفته بتواند مانع از تداوم ارتکاب جرایم درکشور شده و ظرفیت‌های دولت افغانستان در رسیدگی به موارد جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نقض فاحش حقوق بشر را بهبود بخشیده و آن را ارتقا دهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که حمایت و پشتیبانی از تأمین عدالت و استفاده از تمامی میکانیزم‌های ملی و بین‌المللی به شمول محکمه جزایی بین‌المللی برای ختم فرهنگ معافیت، تعقیب عدلی مرتکبان جرایم و فراهم نمودن عدل و انصاف برای قربانیان یک ضرورت اساسی بوده و حایز اهمیت است.

افغانستان به عنوان یکی از اعضای اساسنامه روم از صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مندرج اساسنامه محکمه جزایی بین‌المللی برخوردار بوده و لازم است در زمینه اجرای آن در مورد وضعیت افغانستان با محکمه همکاری و مساعدت نماید. این همکاری و مساعدت بدون شک در شرایط فعلی و با توجه به واقعیت‌های عینی وضعیت موجود در افغانستان می‌تواند زمینه تأمین عدالت و انصاف و تحقق حقوق بشر و ایجاد پاسخگویی و جلوگیری از تکرار وقوع جرایم را فراهم نماید.

نقش و حمایت جامعه جهانی و خصوصا کشورهای حمایت کننده افغانستان در زمینه تأمین امنیت، رعایت و انکشاف حقوق بشر قابل توجه بوده و کمیسیون امیدواراست که در زمینه تأمین عدالت و ختم فرهنگ معافیت با دولت، مردم و جامعه مدنی افغانستان همراهی و از اقدامات رسیدگی به جرایم حمایت نماید.

 

با احترام

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


بازنشر این مطلب