اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1098 تاریخ نشر:2017-11-25

بیانیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان

در جامعه افغاستان، خشونت علیه زنان یک واقعیت گسترده و انکار ناپذیر پنداشته می شود. گزارش کنونی دربرگیرنده گونه های مختلف خشونت علیه زنان در 10 ماه  سال مالی ۱۳۹۶ است. افزون بر ارایه معلومات آماری، متن اصلی این گزارش قضایای مفصل خشونت علیه زنان را پیشکش مینماید که بیان کننده واقعیت های هولناک میباشد. زنان درولایات نا امن افغانستان بیشتر از سائر مناطق در معرض خشونت قرار دارد. بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در مناطق مرزی افغانستان، منازعات مسلحانه و نفوذ طالبان دلایل اصلی افزایش خشونت اند و دولت نمیتواند به شکل درست خدمات صحی، تعلیمی و قضائی را دراین مناطق فراهم نماید.

لطفا بیانیه را از اینجا دانلود کنید.بازنشر این مطلب