اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:704 تاریخ نشر:2018-01-21

اعلامیه مطبوعاتی: حمله مسلحانه بر هوتل انترکانتیننتل شهرکابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

حمله مسلحانه بر هوتل انترکانتیننتل شهرکابل    

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مسلحانه برهوتل انترکانتیننتل شهر کابل را که به اثر آن تعدادی از افراد ملکی کشته وزخمی گردیده اند، به شدید ترین الفاظ محکوم نموده وازافزایش حملات بر اماکن عمومی ابرازنگرانی مینماید.

حمله برافراد ملکی، تاسیسات و اماکن عمومی یک عمل وحشیانه، غیرانسانی وغیرقانونی بوده که در مغایرت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانه بین المللی و قوانین ملی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازمخالفین مسلح دولت جدا تقضا میکند تا افراد ملکی، تاسیسات و اماکن عمومی را مورد هدف قرار نداده و قواعد بشردوستانه بین المللی را به صورت همه جانبه آن احترام وعملی ساخته وبیشترازاین مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری شهروندان نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نهادهای عدلی وقضایی، ارگانهای امنیتی و کشفی جدا تقاضا مینماید تا عاملین قضیه متذکره را شناسایی ومورد پیگرد عدلی قرار داده و قربانیان تمامی حادثات بخصوص حادثه اخیر را مورد حمایت همه جانبه قرار داده و در تامین امنیت جان شهروندان ازهیچ نوع تلاش دریغ نورزند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 ۱دلو ۱۳۹۶


بازنشر این مطلب