اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:464 تاریخ نشر:2018-03-19

حمله با بمب دستی بر یک مرکز اموزشی در ناحیه 13 شهر کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر یک مرکز آموزشی در ناحیه 13 شهر کابل را که به اثر ان تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی گردیده اند به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی مینماید.

انجام حملات بر مراکز اموزشی و هدف قرار دادن متعلمین یک عمل وحشیانه، غیرانسانی و غیرقانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانه بین المللی و قوانین ملی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت جدا تقضا میکند تا از هدف قرار دادن مراکز اموزشی جدا خود داری نموده و قواعد بشردوستانه بین المللی را به صورت همه جانبه آن احترام و عملی ساخته وبیشتر از این مرتکب جنایات و نقض حقوق بشری شهروندان نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص نهادهای امنیتی و کشفی تقاضا مینماید تا از وقوع چنین حملات جلوگیری نموده و و در تامین امنیت مراکز اموزشی بیشتر از پیش سعی نموده و عاملین چنین قضایا را شناسایی  و مورد پیگیرد عدلی قرار داده وبرای قربانیان حادثه متذکره کمک های لازم را ارائه نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

27 حوت 1396


بازنشر این مطلب