اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:401 تاریخ نشر:2018-03-23

اعلامیه مطبوعاتی :حمله انتحاری در ناحیه سوم شهر کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

حمله انتحاری در ناحیه سوم شهر کابل   

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری در ناحیه سوم شهر کابل را که به اثر ان 31 تن کشته و 65 نفر دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی گردیده اند به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش حملات انتحاری ابراز نگرانی می‌نماید.

هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراسم‌های فرهنگی و اجتماعی یک عمل وحشیانه، غیرانسانی و غیرقانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانه بین‌المللی و قوانین ملی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت جدا تقضا می‌کند تا از انجام حملات انتحاری و هدف قرار دادن افراد ملکی و مراسم و اجتماعات فرهنگی و اجتماعی جدا خوداری نمایند. به قواعد بشردوستانه بین‌المللی و عرف و اصول جنگ احترام قایل شده و مفاد آن را به صورت همه جانبه رعایت نمایند، چنین حملات مصداق صریح جنایات جنگی و بشری بوده و بیشتر از این مرتکب چنین جنایات جنگی و بشری نگردیده و به حقوق بشری شهروندان کشور احترام قایل شوند.

 کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص نهادهای امنیتی و کشفی تقاضا می‌نماید تا از وقوع چنین حملات جلوگیری نموده و و در تأمین امنیت مراسم فرهنگی و اجتماعی شهروندان بیشتر از پیش سعی نموده و عاملین این حادثه جنایات کارانه را شناسایی و مورد پیگیرد عدلی قرار داده وبرای قربانیان حادثه متذکره کمک‌های لازم را ارائه نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

1 حمل  1396


بازنشر این مطلب