اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:177 تاریخ نشر:2018-10-08

در تقبیح تلفات ملکی در ولایت‌های مختلف کشور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلفات ملکی( کشته و زخمی شدن افراد ملکی) شدیدا ابراز نگرانی مینماید، در این اواخر شهروندان کشور به شمول زنان واطفال به صورت سیستماتیک مورد هدف قرارگرفته و باعث فجایع وتلفات انسانی گردیده است.کمیسیون تمامی حادثات اخیر  ذیل را که منجر به کشته و زخمی شدن افراد ملکی گردیده شدیدا تقبیح مینماید.

کشته و زخمی شدن افراد ملکی به شمول زنان و اطفال به اثر بمبارد مان هوایی بالای وسایط نقیله افراد ملکی در ولسوالی معروف ولایت کندهار به تاریخ 12 میزان 1397 ( بررسی های ابتدایی نشان میدهد که 5 زن و 3 طفل کشته و 8 زن و 3 طفل دیگر زخمی گردیده است.

انفجار مواد انفجاری در داخل موسسه برک واقع ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به تاریخ 12 میزان 1397.(بررسی های ابتدایی نشان میدهد که 2 تن شهید و 7 تن دیگر زخمی گردیده است.

انفجار ماین کنار جاده بالای طرفداران یکی از کاندیدان ولسی جرگه در چهاراهی مجاهد شهر خوست که به اثر ان تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی گردیده است. 13 میزان 1397

حمله بالای واسطه نقلیه مسافرین شاهراه هرات غور که به اثر آن یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر شان زخمی گردیده است به تاریخ 12 میزان 1397.

هدف قرار دادن افراد ملکی، اجتماعات، گردهمایی ها و موسسات عام المنفعه یک عمل وحشیانه، غیر انسانی و غیر قانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قوانین نافذه کشورو قواعد بشردوستانه بین المللی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا تقاضا میکند تا افراد ملکی، اجتماعات، گردهمایی کاندیدان ولسی جرگه و موسسات عام المنفعه را مورد هدف قرار نداد و بیشتر از این مرتکب چنین جنایات نگردیده،  به اصول و قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و مفاد انرا به صورت همه جانبه رعایت نمایند.

کمیسیون از نیروهای حمایت قاطع و نیروهای امنیتی و دفاعی جدا تقاضا مینماید تا در جریان عملیات های نظامی خصوصا حملات هوایی خویش به افراد ملکی صدمه نرسانده و در تامین امنیت جان شهروندان، اجتماعات و گردهمایی های انتخاباتی و موسسات عام المنفعه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده، فضای مصئون زندگی را برای تمامی شهروندان کشور مهیاساخته و تعهدات حقوق بشری خویش را به صورت همه جانبه آن عملی سازند،  همچنان عاملین قضایای فوق الذکر را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و برای قربانیان حوادث متذکره کمک های لازم بشری را ارائه نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

13 میزان 1397


بازنشر این مطلب