اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:905 تاریخ نشر:2018-10-21

به مناسبت برگزاری انتخابات ولسی جرگه

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

انتخابات ولسی جرگه افغانستان با مشارکت گسترده شهروندان به تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۷ در ۳۲ ولایت کشور برگزار شد. از نقاط مختلف کشور از حضور قابل ملاحظه مردم در پای صندق‌های رأی گزارش شده که امیدوار کننده و قابل ستایش می‌باشد.

محترم داکترسیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، باحضور در یکی از مراکز رأی دهی در شهر کابل، با استعمال رأی شان، انتخابات را یک امر مهم در تعیین سرنوشت مردم و اشتراک گستردة شهروندان واجد شرایط را معیار و اطمینان محکم برای انتخابات شفاف و عادلانه دانستند. ایشان با ابراز نگرانی و تأسف از عدم گشایش مراکز رأی‌دهی در برخی مناطق کشور و سایر نارسایی‌ها و مشکلات گزارش شده، حضور گستردة مردم را مایه امیدواری و شایستة قدردانی دانستند.

در انتخابات ولسی‌جرگه به تعداد 2566 نفر از کاندیدان که از این میان به تعداد 416 نفر (16.2%) زن می‌باشند، اشتراک نمودند. با وجودیکه فیصدی کمی از کاندیدان را زنان تشکیل می‌داد، اما حضور زنان رأی دهنده در مراکز رأی‌دهی گسترده بوده و در برخی از مراکز در نقاط مختلف کشور بیشتر از رأی دهندگانِ مرد بوده‌است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با حضور بیش از ۲۷۵ نفر از کارمندان خویش انتخابات را در بیش از ۲۲ ولایت کشور و نزدیک به ۱۰۰۰ هزار مرکز رأی‌دهی نظارت نمود. کمیسیون با توجه به مأموریت خویش در عرصه‌های حقوق سیاسی و مدنی، در راستای نظارت از چهار حق بشری مرتبط با انتخابات و سه اصل اساسی؛ حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات، حق آزادی انجمن‌ها و حق آزادی گشت و گذار و اصل عدم تبعیض، عدم تهدید و بی طرفی، در روز انتخابات به صورت مستقیم مشاهده و نظارت به عمل آورد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور رعایت مقررات، کارت اعتبار‌دهی نظارت را از کمیسیون مستقل انتخابات اخذ نموده و فرمه‌های ساختارمند و آنلاین را جهت نظارت بر انتخابات تهیه و مورد استفاده قرار داده‌است. براساس گزارش‌های ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، کمبودی‌ها، نارسایی‌ها و تخلفات زیر در جریان رأی‌دهی شناسایی وگزارش داده شده‌است:

1.     عدم گشودن به موقع مراکز رأی‌دهی: مطابق احکام قانون انتخابات افغانستان، بازنکردن مراکز رأی‌دهی توسط کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در وقت معین بدون عذر موجه، از مصادیق تخلفات انتخابات محسوب می‌گردد.[1] علی‌رغم صراحت احکام قانون در این زمینه، ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اکثریت قاطع مراکز رأی‌دهیِ تحت نظارت گزارش داده‌اند که در باز شدن این مراکز، از یک ساعت تا بیش از شش ساعت تأخیر صورت گرفته‌است. برخی از مراکز رأی‌دهی تا بعد از ظهر نیز گشوده نشد که در نتیجه رأی‌دهی در این مراکز برای روز دوم تمدید گردید.

2.     نبود فهرست رأی دهندگان در مراکز رأی دهی مربوطه: ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش‌های متواتر از ولایات مختلف ارسال نمودند که حین رأی‌دهی در آن مراکز فهرست رأی دهندگان موجود نبوده‌اند. در برخی از  مراکز فهرست رأی دهندگان ناقص بوده و شمار زیادی از رأی دهندگان با وجودیکه در آن مرکز ثبت نام کرده و مشخصات استیکر آن نیز با آن مرکز مطابقت داشته‌، اما اسامی آنان در آن مرکز موجود نبوده‌است. مطابق احکام قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات باید در مطابقت با تقویم انتخاباتی، فهرست رأی دهندگان را به مراکز رأی‌دهی ارسال نماید.[2]

3.     عدم فعال بودن وسایل بایومتریک: یافته‌های نظارتی کمیسیون نشان می‌دهد که در بسیاری از مراکز رأی‌دهی وسایل بایومتریک فعال نبوده‌است. از تعداد از مراکز دیگر گزارش شده‌است که کارمندان طرز استفاده از وسایل بایومتریک را نمی‌دانسته‌ و قبلاً آموزش ندیده‌اند. عدم فعال بودن این وسیله یکی از مشکلات جدی روند رأی‌دهی بوده، زمینه‌های تقلب و تخلفات انتخاباتی را فراهم کرده و اصل شفاف بودن انتخابات را با پرسش‌های جدی مواجه می‌سازد.

4.     عدم حاضر شدن کارمندان کمیسیون انتخابات در مراکز رأی‌دهی: براساس یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در برخی از ولایات کشور تعدادی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در مراکز رأی دهی حاضر نشده و یا با تأخیر حاضر شده‌اند. در نتیجه یکی از دلایل تأخیر و یا عدم گشایش مراکز رأی‌دهی عدم حضور به موقع کارمندان کمیسیون انتخابات در مراکز رأی‌دهی بوده‌است. این امر خلاف احکام قانون و اهمال و امتناع از اجرای وظیفه‌ بوده و کمیسیون انتخابات باید اینگونه افراد را شناسایی نماید.

5.     پاک شدن رنگ مخصوص انگشت رأی دهندگان: کمیسیون در چندین مورد دریافته‌است که رنگ مخصوص انگشت رأی دهندگان با استفاده از مواد شوندة کیمیاوی به سادگی پاک و زایل می‌گردد. پاک شدن رنگ مخصوص زمینه را برای چندبار رأی دادن افراد فراهم می‌کند که نوع تخلف و تخطی انتخاباتی بوده و به شفافیت و عادلانه بودن انتخابات صدمه می‌زند.

6.     کمبود مواد انتخاباتی در مراکز رأی‌دهی: ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده‌اند که در برخی از مراکز رأی‌دهی مواد رأی‌دهی کم شده و به موقع در دسترس کارمندان کمیسیون انتخابات قرار نگرفته‌است. برگه‌های رأی و جدول نتایج آرأی کاندیدان از مواد مهم و حساسی است که در برخی از مراکز رأی‌دهی کم شده‌است.

7.     تقلب و تخطی‌های انتخاباتی: یافته‌های نظارتی کمیسیون نشان می‌دهد که در برخی از مراکز رأی‌دهی اعمال و رفتار صورت گرفته‌است که مطابق احکام قانون انتخابات، تخطی و تقلب محسوب می‌گردد؛ رأی دادن افراد زیر سن، تهدید، تخویف و تطمیع رأی دهندگان توسط هواداران و ناظران برخی از کاندیداها و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، رأی دادن افراد بجای شخص دیگر و... از تخطی‌های است که در روز انتخابات توسط ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شناسایی و گزارش شده‌است.

8.     حوادث و تهدیدات امنیتی: با همة تلاش‌های قابل ستایش نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بیش از۵۰ رویداد امنیتی در نقاط مختلف کشور خبر داده‌اند که اکثریت این رویداد‌ها در ولایت و شهرکابل رخ‌داده‌است. در نتیجه این حوادث، الی پایان روز شنبه، ۲۸ میزان ۱۳۹۷، ۱۸۴ نفر( ۲۲ کشته و ۱۶۲ زخمی) تلفات در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده‌است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که تخلفات ناشی از عملکرد کارمندان آن اداره را مورد بررسی قرار داده و به مردم گزارش بدهند و در ادامه فرایند انتخابات جلو هرگونه تخلف و تخطی انتخاباتی را بگیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی تقاضا می‌نماید که مواردی از تخلفات و بر تقلبات را که در جریان انتخابات اتفاق افتاده مورد رسیدگی و پیگیری قرار داده و مطابق احکام قانون با تخطی کنندگان برخورد قانونی نماید.

با توجه به نقش جامعه مدنی، نهادهای ناظر و رسانه‌ها در فرایند انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای مربوطه می‌خواهد که به شکایات، گزارش‌های و یافته‌های این نهادها توجه نموده و آنرا مورد رسیدگی و پیگیری قرار بدهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن محکوم نمودن حملات گروه‌ طالبان در روز انتخابات، از گروه طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت می‌خواهد که دست از هدف قرار دادن افراد ملکی و اخلال پروسة ملی انتخابات برداشته و به رفتار خشونت آمیز خویش علیه شهروندان کشور پایان بدهند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن قدردانی از تلاش‌های نهادهای دفاعی و امنیتی کشور در تأمین امنیت انتخابات، از این نهادها باردیگر می‌خواهد که در سایر مراحل انتخابات امنیت مراکز رأی‌دهی، رأی دهندگان، ناظران و مشاهدان و سایر شهروندان کشور را تأمین نموده و زمینه‌های برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و بدور از تهدید و تخویف را فراهم نماید.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کابل، تاریخ ۲۹ میزان ۱۳۹۷

 [1] . قانون انتخابات افغانستان، فقرة ۲۵، مادة ۹۶

[2] . همان، ماده ۷۲

 


بازنشر این مطلب