اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:2648 تاریخ نشر:2018-11-06

اعلامیه مطبوعاتی در ارتباط با درگیری مسلحانه در ولایت ارزگان

test logo for web

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی در ارتباط با درگیری مسلحانه در ولایت ارزگان

تاریخ: ۱۴/۸/۱۳۹۷

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکبار دیگر هدف قرار دادن افراد و مکان‌های ملکی و غیر نظامی و نقض حق حیات، آزادی و امنیت شخصی شهروندان را محکوم و تقبیح می‌نماید.

براساس یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گروه طالبان از تاریخ ۵/۸/۱۳۹۷ بر قریه‌های کندلان، حسینی، کاریز و گِردچمن از مربوطات ولسوالی ارزگان خاصِ ولایت ارزگان حمله کرده و تا اکنون درگیری مسلحانه در این مناطق جریان دارد. یافته‌ّهای نظارت و بررسی کارمندان کمیسیون  در ساحه و تأیید مسئولین حکومت محلی نشان می‌دهد که تاکنون صدها خانواده از خانه‌ّها و محل زندگی خود آواره و بیجاشده و براساس یافته‌های ابتدایی کارمندان کمیسیون، حدود ۶۳ نفر از مردم محل کشته و زخمی شده‌اند. ادامه این درگیری پیامدهای ناگوار انسانی را در پی داشته و منجر به نقضِ بیشتر حقوق بشری شهروندان خواهد شد.

به موجب احکام قانون اساسی و مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر، زندگی، آزادی و امنیت شخصی از حقوق بنیادین بشر بوده و از تعرض مصئون‌ است. نهادهای مربوطة دولتی مکلف و متعهد به تأمین امنیت شهروندان و حفاظت و حراست از حقوق بشری آنان در تمام حالات می‌باشد.

با توجه به نکات فوق، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای دفاعی و امنیتی کشور تقاضا می‌نماید که اقدامات لازم و فوری را برای ختم این درگیری و حمایت از حقوق بشری مردم آن محل اتخاذ نموده و جلو وقوع یک فاجعه دیگر انسانی را بگیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای مربوطه دولتی و غیر دولتی می‌خواهد که برای حمایت از خانواده‌ّهای بیجاشده تدابیر لازم را اتخاذ نموده و کمک‌های عاجل بشردوستانه را برای آسیب دیدگان رسانده و توزیع نماید، همچنان از ارگان‌های کشف و تحقیق می‌خواهد که در مورد تخطی‌های صورت گرفته در جریان این درگیری مسلحانه، تحقیق همه جانبه نموده، مرتکبان جرایم و موارد نقض حقوق بشر را شناسایی کرده و عدالت را تأمین نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر می‌خواهد که به موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه احترام گذاشته، آنرا رعایت نموده و به رفتار خشونت آمیز علیه شهروندان کشور پایان بدهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


بازنشر این مطلب