اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:512 تاریخ نشر:2018-11-25

اعلامیه مطبوعاتی ترور رئیس شورای علما ولایت کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

ترور رئیس شورای علما ولایت کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ترور رئیس شورای علما ولایت کابل ( مولوی عبدالبصیر حقانی) در منطقه چهلستون، ناحیه هفتم شهر کابل را شدیدا نکوهش نموده و از ترور علما و افراد ملکی شدیدا ابراز نگرانی مینماید.

ترور و هدف قرار دادن رئیس شورای علما ولایت کابل یک عمل مجرمانه و جنایت کارانه بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد تا از ترور و هدف قرار دادن علما و افراد ملکی  جدا خود داری نموده،  به احکام دین مقدس اسلام و قواعد بشردوستانه بین المللی احترام قایل شده و مرتکب چنین جنایات هولناک و ضد بشری نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا میخواهد تا در تامین  امنیت جانی علما کشور و سایر شهروندان  از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و عاملین قضیه را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده تا عدالت در این زمینه تامین گردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

3 قوس 1397

 

 

 

 


بازنشر این مطلب