اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:478 تاریخ نشر:2018-12-02

اعلامیه مطبوعاتی در مورد تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند را که تعدادی از افراد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته و زخمی شده اند را شدیدا نکوهش نموده و از افزایش تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی ابراز نگرانی مینماید.

هدف قرار دادن افراد ملکی و انجلام حملات هوایی بر منازل مسکونی شهروندان و افراد ملکی نقض صریح حقوق بشری افراد، کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی و قوانین نافذه کشور میباشد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا تقاضا مینماید تا از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی استفاده ننموده به قواعد بشردوستانه بین المللی و حقوق بشری افراد احترام قایل شده و مرتکب چنین جنایات نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و کشفی، نیروهای ماموریت قاطع و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در انجام عملیات های هوایی از دقت کامل کار گرفته، افراد ملکی و شهروندان کشور را مورد هدف قرار نداده و باعث نقض قواعد بشردوستانه بین المللی، کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و قوانین نافذه کشور نگردند، همچنان عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده وبرای قربانیان این رویداد کمک های لازم بشری را ارائه نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

8  قوس 1397


بازنشر این مطلب