اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:594 تاریخ نشر:2019-01-16

حمله انفجاری در شهر خوست

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

حمله انفجاری در شهر خوست

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انفجاری در پارک زنانه شهر خوست را که به اثر آن تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی گردیده است را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش تلفات ملکی شدیدا ابراز نگرانی مینماید.

هدف قرار دادن افراد ملکی و اماکن عمومی نقض صریح حقوق بشر بوده و در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد بشردوستانه بین المللی، میثاق های بین المللی حقوق بشر و قوانین نافذه کشور قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان میخواهد که از تعبیه مواد انفجاری و هدف قرار دادن افراد ملکی جدا خودداری نمایند. این گروها مسولیت دارند تا قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را احترام و به صورت همه جانبه انرا عملی ساخته و مرتکب چنین جنابات  و موارد نقض حقوق بشری شهروندان کشور نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و کشفی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در تامین امنیت جان شهروندان تلاش نموده و عاملین این قضیه را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و برای قربانیان حادثه متذکره خدمات بشردوستانه را ارائه نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

18 جدی1397

 بازنشر این مطلب