اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:422 تاریخ نشر:2019-01-16

حمله انتحاری در شرق کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

حمله انتحاری در شرق کابل  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری در نزدیکی مهمان خانه خارجی ها در شرق شهر کابل را که به اثر آن تعدای زیادی از افراد ملکی به شمول اطفال وز نان کشته و زخمی شده اند را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش حملات انتحاری و تلفات ملکی ابراز نگرانی مینماید. همچنان برای قربانیان حادثه صبر جمیل و برای زخمیان شفای عاجل از بارگاه ایزد متعال خواهان است.

انجام حملات انتحاری و هدف قرار دادن افراد ملکی و اماکن عام المنفعه نقض صریح حقوق بشر بوده و در مغایریت صریح با میثاق های بین المللی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی، قوانین نافذه کشور و احکام دین مقدس اسلام قرار دارد.

کمیسیون از مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا میخواهد که از انجام حملات انتحاری خود داری نموده، افراد ملکی و اماکن عام المنفعه را مورد هدف قرار نداده، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را احترام و به صورت همه جانبه انرا عملی ساخته و مرتکب چنین جنابات جنگی نگردند.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و کشفی و ارگانهای عدلی وقضایی جدا تقا ضا مینماید تا در تامین امنیت جان شهروندان و اماکن عام المنفعه تلاش نموده و عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و برای قربانیان حادثه متذکره خدمات بشردوستانه را ارائه نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

25 جدی1397

 


بازنشر این مطلب