اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:781 تاریخ نشر:2019-01-20

تقرر جناب داکترصاحب سیما سمر به صفت عضوبورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد

کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

تقرر جناب داکترصاحب سیما سمر به صفت عضو

 بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تقرر جناب داکتر صاحب سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صفت عضو بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد در امور میانجیگری صلح ابراز خرسندی نموده و این افتخار بزرگ را برای شخص جناب داکتر صاحب، همکاران کمیسیون، دولت و شهروندان افغانستان تبریک میگوید، قابل یاد آوری است که جناب داکتر صاحب بر علاوه مقام ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عضویت بورد عالی مشورتی را نیز اخذ نموده است.

بورد مشورتی عالی در امور میانجیگری صلح سازمان مل متحد به تاریخ ۱۳ سپتامبر سال ۲۰۱۷ تأسیس شد تا سرمنشی عمومی سازمان ملل را در عرصه فعالیت های میانجیگری مشوره دهد و در سراسر جهان از تلاش های میانجیگری حمایت به عمل آورد. این بورد مشورتی از ۱۸ رهبر فعلی و اسبق جهان، مقامات ارشد و متخصصین مشهور تشکیل گردیده که تجربه، مهارت، دانش و ارتباطات وسیع دارند.
در هنگام ایجاد بورد مشورتی، سرمنشی سازمان ملل آن را منحیث بخشی از "افزایش دیپلماسی برای صلح" خویش در حمایت از فعالیت های پیشگیری و میانجیگری سازمان ملل می داند. انتظار می رود که بورد مشورتی سازمان ملل متحد را یاری رساند تا با کشورهای عضو، سازمان های منطقه ای، گروه های غیردولتی و نهاد های دیگری که در زمینه میانجیگری در سراسر جهان دخیل هستند کار موثرتری انجام دهد.

اعضای جدید این بورد مشورتی عالی به تاریخ 17 جنوری سال 2019 میلادی با عضویت جناب داکتر صاحب سیما سمر و آقای جواد گابریل والدس از طرف سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام گردید.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از چندین دهه به این طرف مصروف فعالیت حقوق بشری بوده و در عرصه حمایت و توسعه حقوق بشر تلاش های خستگی ناپذیر را انجام داده که عملا شاهد دست آوردهای عدیده در عرصه بهبود و حمایت از حقوق بشر در کشور، منطقه و جهان هستیم. جناب داکتر صاحب سمر میفرماید " میانجیگری و مشوره دهی یکی از راه های  خوب و موثر و وسیله مناسب  برای پیشگیری و رفع منازعه وجنگ و رعایت حقوق بشر در یک جامعه میباشد، که خود سر آغاز تحقق عدالت و رسیدگی به حقوق بشری شهروندان یک کشور وجامعه بوده و کوشش خواهم نمود تا از طریق این بورد عالی مشورتی به تحقق عدالت و ارزشهای حقوق بشر در سطح جهانی استفاده موثر و مطلوب نمایم."

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که " عضویت در بورد عالی مشورتی یک انتخاب بزرگ به جامعه مدافعین حقوق بشر، دولت و مردم افغانستان است که در سطح بین المللی توسط شخصیت حقوق بشری و بین المللی جناب داکتر صاحب تمثیل و اجرا شود. با توجه با مسولیت و همچنان تداوم رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پذیرفتن این مسولیت نشانگر تعهد، پشتیبانی از سازمان ملل متحد در امور صلح بین المللی و توانمندی استثنایی داکتر صاحب سیما سمر در رهبری امورات جاری بین المللی را نشان میدهد."

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تصمیم سرمنشی سازمان ملل متحد استقبال نموده، امید وار است که با این گونه اقدامات روند صلح و میانجیگری تقویت و جنگ و منازعه مسلحانه در افغانستان خاتمه پیدا نموده عدالت تامین و حقوق بشری شهروندان کشور رعایت گردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

29 جدی1397

 


بازنشر این مطلب