اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1786 تاریخ نشر:2021-05-09

اعلامیه رسانه‌ای درباره کشتار دانش‌آموزان مکتب سید‌الشهدا در غرب کابل و ادامه تلفات غیرنظامیان

 

اعلامیه رسانهای

19 ثور 1400

 

درباره کشتار دانشآموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل و ادامه تلفات غیرنظامیان

 

 

دیروز (شنبه، 18 ثور ۱۴۰۰) کشتار دختران مکتب سیدالشهدا در دشت برچی در غرب کابل رخ داد. تا کنون بیشتر از 50 کشته و 151 زخمی این رویداد شناسایی شدهاند. اکثر قربانیان این رویداد کودکاناند. بار دیگر هزارهها در دشت برچی، در آستانه عید رمضان، هدف کشتار قرار گرفتند. باز هم‌‌ مادران، پدران، برادران، خواهران ـو کل جامعهـ دیشب در وحشت و اندوه به سر بردند.

 

مانند بسیاری از ما، این کودکان، مادران و پدرانشان بیصبرانه در انتظار برگزاری جشن عید بودند؛ اما این داختران دانشآموز‌‌دیگر جشن عید را تجربه نخواهند کرد. این جشن در ذهن متلاشیشده این مادران، بعد از این دیگر مناسبت شادی‌آفریننخوهد بود، چرا؟

 

چرا دختران دانشآموز کشته شدند؟ چرا رویاهای آنها و امیدهای والدینشان به خاک و خون کشیده شد؟ برای کدام هدف؟ این کار به نفع چه کسی است؟ این حمله‌ها، با حمایت چه کسی یا کسانی صورت میگیرد؟ باید به این پرسشها پاسخ داده شود.مردم افغانستان به طور مکرر، از رویدادهای هولناک و تلفات رنج میبرند و در بیشتر موارد، به دلیل تکمیل نشدن پرونده‌ها و اعلان نشدن نتایج تحقیقات، پرسشهای خانواده‌های قربانیان بیپاسخ میماند.

 

کشتارها بارها محکوم میشود، اما محکومکردن و همدردی پاسخی کافی برای کشتار دانشآموزان در مکتب، دانشجویان در دانشگاهها و تلفات ناشی از حملات هوایی نیست. سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان باید خواستار تحقیقات معتبر و شفاف شوند.

 

فقط 9 روز پیش ده‌ها غیرنظامی در لوگر کشته شدند؛ بیشترقربانیان دانش‌آموزانی بودند که برای سپری‌کردن آزمون کانکور به پل علم، مرکز ولایت لوگر آمده بودند. ما نباید تنها به نکوهش رویدادها بسنده کنیم. باید شبانهروز تلاش کنیم که این، آخرین قتل عام غیرنظامیان، از جمله کودکان و دانشآموزان، در افغانستان باشد. هیچچیزی کمتر از این، پذیرفتنی نیست.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات غیرنظامیان در ماه رمضان (13 اپریل تا 7 ماه مه) را ثبت کرده است. کمیسیون 130 رویداد را ثبت کرده که در جریان ماه رمضان،منجر به تلفات 519 تن از افراد ملکی شده است: 160 کشته و 351 زخمی. این ارقام شامل کشتار دیروز (حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل) نیست. همچنین حوادث مستند ناشدهدیگر نیز باقی مانده است.

 

با توجه به خشونت مداوم، تلفات غیرنظامیان، توقف درمذاکرات صلح و کشتار هولناک دیروز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار انجام فوری اقدامات زیراست:

 

1. هماکنون آتشبس اعلان شودمیزان تلفات غیرنظامی جنگ نگرانکننده است. کودکان، زنان و مردان در بسیارینقاط کشور کشته میشوند. تنها راه جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، آتشبس دایمی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از طالبان میخواهد که به انجام آتشبس پایدار متعهد شوند.
2. مطابق قانون بینالمللی حقوق بشر، حمایت ویژه از هزارهها و دشت برچیدولت افغانستان طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر موظف است از جمعیت در معرض خطر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی یا نسلکشی محافظت کند. قوانین بینالمللی دولت را موظف به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نسلکشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر اساس قومیت و جنسیت میکند. در اکتبر سال 2020، حدود شش ماه پیش از حمله دیروز، بیش از 40 دانشجو در حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش جان خود را از دست دادند. در ماه مه سال 2020، نزدیک یک سال پیش، ۱۱ مادر باردار، 2 پسر و 1 قابله بهصورت بیرحمانه به قتل رسیدند و 5 تن از مادران زخمی شدند؛ این عمل آشکارا زنکشی و کودککشی بود.

 

حکومت افغانستان باید به تعهدات خود طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند و به کشتار هدفمندانههزارهها اذعان کند. دولت افغانستان باید فوراً طرح حمایتی‌ای را مبتنی بر حقوق بشر برای دشت برچی و مناطق غرب کابل تهیه و ابلاغ کند. این باید شامل برنامههایی برای جبران خسارت جمعی نیز باشد.

3. دبیر کل آنتونیو گوترش باید در این هفته نشست رهبری ویژهای را برگزار کند. این نشست باید قبل از نخستین روز عید برگزار شود. این نشست نباید بیشتر از پنجشنبه 13 مه به تأخیر بیفتد. ایشان باید به طور واضح اعلام کند که سازمان ملل متحد میخواهد چه کار عملی در مورد مردم افغانستان انجام دهد؟ به قتل این کودکان و نرخ نگرانکننده تلفات غیرنظامیان بپردازید و تضمین کنید که این خشونت هرگز تکرار نمیشود.
4. ویرجینیا گامب دو پوتژیتر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه، باید بلافاصله اقدامات عملی و ملموسی را که سازمان ملل برای اطمینان یافتن از هدف قرار نگرفتن مکاتب، مراکز تدریس خصوصی و دانشگاه‌ها در برنامه دارد، روی دست گیرد تا چنین اعمال خشونتباری در برابر مراکز تحصیلی تکرار نشود. خانم گمب باید مراحل اولیه اقدامات را قبل ازنخستین روز عید و حداکثر پنجشنبه، 13 ماه مه اعلام کند.
5. یک تیم متخصص و کاملاً مستقل از محققان سازمان ملل متحد باید برای انجام یک مأموریت حقیقتیابی در مورد این کشتار و سایر خشونت‌ها در افغانستان اقدام کند. دبیرکل آنتونیو گوترش باید متعهد شود که تیمی از محققان سازمان ملل را به افغانستان بفرستد تا در هماهنگی با یوناما یک مأموریت حقیقتیابی را در مورد تمام اتفاقات بزرگی که در این اواخر در افغانستان رخ داده است، انجام دهد. هدف از این تحقیق، شناسایی مجرمان و گردآوری شواهد باشد. سازمان ملل متحد، به عنوان متولی حقوق بینالمللی بشر، مطابق قطعنامه 2543 (2020)، 6 «e، g»شورای امنیت و کلیه قطعنامههای قبلی شورای امنیت در مورد افغانستان، باید عاملان این جنایات را شناسایی کند. این امر، شامل تمامی حمایتها و وابستگی آنها به سایر بازیگران دولتی و غیردولتی و منابع مالی، پناهگاهها، آموزش و استخدام آنها باشد. چه کسی یا کسانی مرتکب کشتارکودکان ما شدهاند و چه کسی یا کسانی از این کشتارحمایت میکنند؟ اینها باید بهطور شفاف و دقیق شناسایی شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل متحد میخواهد که بلافاصله تعهد خود را در مورد شناسایی عاملان این جنایت ـریشه و شاخههای آنـ اعلام کند و ظرف 60 روز گزارش خود را منتشر کند.
6. قطعنامه شورای امنیت. شورای امنیت باید قطعنامهای در مورد تراژیدی‌های بزرگ اخیر، افزایش جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان صادر کند و متعهد شود که عاملان این جنایات را شناسایی و از آنها بازخواست میکندشورای امنیت همچنین باید تعهدش را در موردجلوگیری از تکرار چنین کشتارها‌‌ و برداشتن قدمهای بیشتر برای محافظت از غیرنظامیان در برابر آسیبهای مشابهاعلام کند.
7. ایجاد یک کمیسیون تحقیق بینالمللی. یک کمیسیون میانحکومتی در مورد تلفات غیرنظامیان تحقیقات انجام دهد. دبیرکل آنتونیو گوترش باید خواستار تحقیق در مورد تلفات غیرنظامیانی شود که بر اثر انواع خشونتها و در مکانهای مختلف از جمله مساجد، گوردوارهها، شفاخانهها، مکاتب، دانشگاهها و مراکز آموزشی رخ داده است. این کمیسیون باید بهطور جامع و مقطعی خشونتهایی را بررسی کند که مردم افغانستان را در تمام مناطق کشور و درهر زمینه هدف قرار داده است. بررسی‌های این کمیسیون، باید شامل روشهای خاصی نیز شود که مردم افغانستان را براساس گروههای قومی، منطقه‌ای و جنسیتی مورد حمله قرار می‌دهد. دبیر کل گوترش باید اهداف و تعهدات سازمان ملل در مورد این تحقیق را در اسرع وقت اعلام و یک جدول زمانی قابل اجرا را مشخص کند.
8. مکانیسم و ​​بودجه برای جبران خسارت و مستندسازیبا خارج شدن نیروهای بینالمللی، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو از جمله انگلیس، آلمان و هلند، باید اطمینان حاصل شود که مکانیزمهای لازم برای جبران خسارت و مستندسازی وجود داشته باشد. این موارد شامل اطمینان از موجودیت اسناد و سوابق دادگاههای رسمی، کمیسیونهای حقیقتیاب و تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر، همچنین حفاظت از گزارشها و اسناد تولیدشده‌‌و شواهد گردآوریشده میباشد.
9. سرانجام، باید به صدای قربانیان جنگ در افغانستانگوش داده شود. غم و اندوه قربانیان جنگ باید به رسمیت شناخته شود و پرسشها و خواستهای آنان شنیده شود. بیشتر خانوادههای قربانیان جنگ در افغانستان از فقیرترین اقشار این کشور هستند. دولت باید تیمی را به محل اعزام کند تا از شرایط اقتصادی خانوادهها اطمینان حاصل کند که آنها مساعدتهایی را که برایشان در نظر گرفته میشود،بدون کموکاست دریافت میکنند. افزون بر این، این کودکان حق دارند در فهرست رسمی قربانیان وزارت شهدا و معلولین قرار بگیرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافته است که اکثر خانوادههای قربانی حملات قبلی مانند حمله بر دانشگاه کابل، آموزشگاه کوثر دانش و زایشگاه دشتبرچی در فهرست وزارت شهدا و معلولین نیامدهاند ـ به این عمل باید بلافاصله پایان داده شود. والدین این کودکان حق دارند فرزندانشان در فهرست قرار گیرند و از آنها یادبود صورت گیرد. دولت باید اطمینان حاصل کند که توانایی انجام چنین کاری را دارد.

 

مانند دیگر حوادث جدی تلفات ملکی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شواهد و مدارک را جهت مستندسازی گردآوری میکند

نسخه پی دی اف را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب