اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:823 تاریخ نشر:2021-06-06

بررسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، نگرانی‌ها و خواسته‌های آنان در روند مذاکرات صلح ‌16 جوزای 1400

بررسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، نگرانی‌ها و خواسته‌های آنان در روند مذاکرات صلح

16 جوزای 1400

مقدمه

چنان‌که در مادۀ ۱ «اعلامیه‌ای دربارۀ حق ملت‌ها به صلح» ‌‌به‌صراحت بیان شده‌است، «همۀ مردم سیارۀ ما از حق مقدس صلح» برخورداراند. ‌حق ‌صلح، حق بر صلح یا حق زندگی در صلح از ‌حقوق اساسی بشر است و بر بنیاد ‌منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح ‌نخستین هدف ملل متحد و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز به‌مثابه ابزاری برای تحقق این هدف دانسته شده‌است. در این میان اما نادیده گرفته‌شدن حقوق زنان ‌از نگرانی‌های اصلی ما در روند مذاکرات صلح موجود میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان است. زنان‌ در درگیری‌های خشونت‌بار افغانستان رنج‌‌های زیادی کشیده‌اند و بهای سنگینی پرداخته‌اند. پس از سقوط دولت طالبان، آن‌ها تا کنون برای دسترسی به برابری و ‌حقوق اولیه انسانی خود سخت مبارزه کرده‌اند‌ و‌ در این راستا پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌اند. آن‌ها با وجود امیدواری شدید‌ به تحقق‌ صلح‌ در کشور، از قربانی‌شدن‌ حقوق بشری‌ خود در‌ روند مذاکرات صلح ‌نیز‌ هراس‌ دارند‌. مسئله رعایت حقوق زنان و حمایت از آن باید یکی از اصول اساسی این ‌مذاکرات ‌باشد و طرف‌های مذاکرات ‌اذعان کنند که حقوق زنان پیش‌نیاز تحقق ‌جامعه‌ای دموکراتیک، عادلانه، توسعه‌یافته‌ و باثبات است.

وظیفۀ اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ به‌مثابه ‌نهادی مستقل، نظارت بر رعایت حقوق بشر، ‌حمایت از آن و کوشش برای گسترش و نهادینه‌سازی آن در افغانستان است و در این مقطع زمانی‌، صلح از ‌موضوعاتی مهم در سرنوشت جمعی مردم افغانستان و بحثی کانونی برای‌ این نهاد است. کمیسیون امیدوار است که ‌طرف‌های مذاکره‌کننده، به این سند ‌به‌عنوان «‌سند تحلیل وضعیت زنان و چشم‌اندازهای فرارو‌»ی حضور و مشارکت سیاسی‌ ـ اجتماعی زنان‌، آرزوها و خواسته‌های آن‌ها ‌در روند صلح و پس‌ از آن ببینند. ‌تحقق صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند بسترسازي مناسب؛ یعنی تحقق حقوق بنیادین بشر ‌است که در بندهاي ۲ تا ۴ منشور نیز به آن اشاره شده‌است. از دیگرسو، تحقق حقوق بشر، به‌ویژه حقوق بشری زنان، ‌‌نیازمند آرامش و وضعیتی ‌صلح‌آمیز ‌است.

نسخه PDF را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب