دسترسی عادلانه اطفال به تعلیم و تربیه در افغان

 

 

پيشگفتار

کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان بر بنياد حکم ماده 58 قانون اساسي کشور به هدف نظارت بر رعايت حقوق بشر، بهبود و حمايت از آن در افغانستان ايجاد گرديده است و مطابق به قانون تشکيل، وظايف وصلاحيت‌هاي خود، فعاليت مي‌نمايد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اکنون داراي هشت دفتر ساحوي و چهار دفتر ولايتي است که بخش‌هاي برنامه‌اي (پروگرامي) آن شامل حمايت از حقوق اطفال، حقوق زنان و انكشاف آن، حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت، عدالت انتقالي، بررسي و نظارت بر تخطي‌ها و تعليم و تربيه، همچنان بخش‌هاي حمايتي چون تحقيقات، بورد ترجمه، نشرات، گزارش نويسي، اعمار صلح و بررسي ويژه جز تشکيلات پروگرامي در اين کميسيون مي‌باشد. در راستاي تحقق اهداف والاي کميسيون، ارگان‌هاي عدلي و قضايي، وزارت‌ها و ساير مؤسسات دولتي، غير دولتي و تمام اتباع کشور وظيفه دارند با کميسيون همکاري نمايند.

 طبق ماده پنجم قانون تشکيل، وظايف و صلاحيت‌هاي کميسيون" کميسيون به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مي‌نمايد:

  • نظارت بر رعايت حقوق بشر در کشور؛
  • تعميم و حمايت از حقوق بشر؛
  • نظارت بر وضعيت و چگونگي دسترسي افراد به حقوق و آزادي‌هاي بشري؛
  • بررسي و تحقيق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر؛
  • اتخاذ تدابير به منظور بهبود و انكشاف وضعيت حقوق بشر در کشور.

همچنان ماده چهارم قانون تشکيل، وظايف وصلاحيت‌هاي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان چنين تصريح مي‌كند: "مفهوم حقوق بشر عبارت است از حقوق و آزادي‌هاي اساسي اتباع که در قانون اساسي، اعلاميه‌ها، ميثاق‌ها، پروتوكول‌ها و ساير اسناد بين‌المللي حقوق بشر که افغانستان به رعايت و تطبيق آن‌ها متعهداست،تسجيل گرديده باشد.

بنابراين، دسترسي مساوي و عادلانه به بيمه‌ها، تأمينات و خدماتي که دولت ارائه مي‌دارد، نيز از جمله حقوق بشري افراد محسوب مي‌شود."

بخش تحقيق کميسيون مؤظف است که در رابطه به مسايل و موضوعات وابسته به وضعيت حقوق بشر در افغانستان تحقيقات را انجام دهد، اين بخش تا اکنون تحقيقات متعددي ...

برای تفصیل  روی آیکون پی دی اف کلیک کنید. 

 


بازنشر این مطلب