وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1391

با همه پیشرفت ها و دستاوردهای افغانستان در برخی از عرصه های حقوق بشر، از قبیل دسترسی به تعلیم و تربیت، آزادی بیان، مشارکت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و غیره، بررسی ها نشان می دهد که حقوق بشر در افغانستان هنوز با چالش ها و محدودیت های فراوانی مواجه است.
 

برای دریافت فایل کامل اینجا کلیک کنید.


بازنشر این مطلب